..

..
..

28 Kasım 2019 Perşembe

DÜNYA NÜKLEER ÜNİVERSİTESİ’NDEN SEÇKİN BİLGİLER VE DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR (III)ENERJİ GÜVENLİĞİ
Bir ulus nükleer enerjiyi kullanırsa enerji güvenliğini arttırmış olur.
1.       Nükleer enerji, diğer üretim sistemleri ile birlikte enerjiyi sağlama gücünü arttırır.
2.       Uranyum bol miktarda mevcuttur. Ucuzdur ve birçok ülke tarafından üretilmektedir. Global olarak çok büyük miktarlarda kullanılsa bile, satın alma zorluğu çekilmeyecektir.
3.       Yakıtın yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması sebebi ile yıllarca yedek stok yapılabildiğinden fiyat artışlarına dayanıklıdır.
DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
1.       Avrupa’nın Eurostat İstatistik Ajansı’na göre 2013 yılında üretilen yerli enerjisi %29’u bulmuştur.
2.       Bugünkü kullanımı itibariyle 100 seneden fazla uranyum kaynağımız vardır. Bu petrol ve gazın iki mislidir. Uranyum dünyanın her yerinde bulunur, mineral depolarında bulunur ve deniz suyunda bulunur.
3.       Uranyum fiyatının iki misli oluşu, nükleer elektriğin fiatını %10’dan daha az etkiler.
ÇEVRE ETKİLERİ
1.       Nükleer Güç Reaktörleri havayı temiz tutar ve halkın sağlığını korur.
2.       Nükleer santraller az yer kaplar. Gaz ve kömüre göre çok az miktarda yakıt kullanır. Rüzgar ve güneş tarlalarının çok az bir kısmı ile enerji üretebilirsiniz.
3.       Nükleer Reaktörler çevreyi koruyucu tedbirleri de birlikte alır.

DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
1.       Nükleer enerji, havayı kirletici maddeleri dışarıya atmadığı için şimdiye kadar 2 milyon insanı ölümden kurtarmış durumdadır. 2050 yılına kadar ayrıca 7 milyon kişiyi ölümden kurtarma kapasitesine sahiptir. (Boston Tıp Fakültesi çalışmalarına göre Boston’da şehir tozundan 65 yaş üstü insanlarda beyin kanamasından ölüm oranı %65 artmıştır.)
2.       Nükleer yakıt boru hattına veya trene gerek kalmadan kamyonla taşınabilir. UK hükümetine göre, 3.2 GigaWatt’lık nükleer güç reaktörü için 430 dönümlük bir arazi yeterlidir. Aynı miktar enerjiyi üretmek için rüzgar enerjisi için 250.000 dönüm gerekirken, güneş panelleri için 130.000 dönüm gerekmektedir.
3.       Birçok nükleer tesis doğa hayatını devam ettirebilmek amacıyla     yamaçlarında yarasalar ve kelebekler vs için yaşanacak yerler inşaa ederler.

GELECEKTEKİ NÜKLEER TEKNOLOJİLER
Nükleer teknolojilerde yenilikler birbirini takip etmektedir.
1.       Küçük modüler reaktörler, nükleer enerjide fleksibilite sağlar, birçok noktada değişik amaçlar için kullanılabilir.
2.       Hızlı reaktörler ve yüksek sıcaklıkta çalışan reaktörler nükleer enerjide verimi yükseltirler ve atığı azaltırlar.
3.       Birçok reaktör 50 seneden fazla üretim yapabilir, yeni parçaların ilavesi ve yeni icatlarla verimleri arttırılabilir.
4.       İnnovatif yeni teknolojiler devreye devamlı yerleştirilebilirler ve performansları arttırılabilir.
DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
1.       Küçük modüler reaktörler, Rusya, Çin, Amerika, Kanada, Güney Kore ve Arjantin şirketlerince geliştirilmiştir. Küçük “grid”ler için kömür ünitelerinin yerini alacak şekilde düşünülmüştür. Önümüzdeki 10 yıl içinde ticari yerlerini alacaklardır.
2.       Hızlı reaktörler mevcut yakıt kaynaklarını 70 misli çoğaltabilirler. Birçok hızlı reaktör tipleri inşaa edildi ve çalışıyor. Rusya en son hızlı reaktörü BN-800’ü inşaa etti ve 2015’te şebekesine dahil etti. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde birçokları ticari üretime başlayacaktır.
3.       Yeni teknolojide kullanılacak teknikler, robotlar, 3D özel yazılımlar, metal yakıtlar, lazer scanning, virtual simülatörler ve sonik temizlikler yer almaktadır.
4.       Yeni tekniklerle, lazerle zenginleştirme, denizden uranyum elde edilmesi, yapı kontrol merkezleri yeni radyasyona dayanıklı materyaller.
ENDÜSTRİ PERFORMANSLARI
1.       Nükleer güç reaktörleri her mevsim boyunca 24/7 boyunca her zaman güvenle çalışır.
2.       Birçok güç reaktörü 50 sene ve üzerinde çalışabiliyor.
3.       Global olarak nükleer endüstri gittikçe gelişmekte ve büyümektedir.
4.       Yeni nükleer reaktörler planlandığı gibi yapılacaktır. Masraflar düşürülmektedir, inşaat zamanları da kısaltılmaktadır.
DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
1.       Nükleer reaktörlerin çalışma kapasite faktörleri ortalama %84’tür. Çok başarılı çalışanlar %95 kapasite faktörünü yakalayabiliyorlar.
2.       Amerika’da birçok reaktör ömürlerini 60 yıla çıkardı. Department of Energy’nin ömürleri 80 yıla çıkarma programı devrededir.
3.       Dünya çapında, 10 yeni reaktör 2015 yılında devreye girdi. Bu sayı 25 yıldan beri en büyük rakamdır.
4.       Hindistan ve Güney Kore nükleer inşaat masraflarının aşağı çekildiği iki örnek ülkedir. Diğer ülkelerde, nükleer inşaat masrafları, diğer enerji kaynaklarına göre daha azalmış durumda.
Doç.Dr.Çetin ERTEK
23.11.2019


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder