..

..
..

29 Aralık 2014 Pazartesi

Yüksel ATAKAN'dan kitapDeğerli Dostlar, Değerli Meslekdaşlar,
Son yıllarda gündem baş örtüsü, 3 çocuk, sezeryan gibi konularla ve en sonunda da Osmanlıca'yla doldurulurken, gazeteler, TV'lerin açık oturumları bunlarla neredeyse her gece 
yarısına kadar
uğraş 
arak
ratinglerini artır 
ıp, reklam toplam
aya 
,
 
para kazanmaya 
çalışırlarken, pek kimse ve medya kurulacak nükleer santralların 
güvenliğini, 
ileride halkımıza olabilecek radyasyon etkisini tasa etmiyor, gündeme taşımıyor! 
Maden ve asansör kazalarında olduğu gibi, ülkemizde, işin tekniğiyle ilgilli konular, ne yazık ki, ancak kazalar olduktan sonra, gündeme gelebiliyor ve yine ratingleri artıracağı için, gece gündüz TV'lerde tartışılıyor ama hem iş işten geçmiş oluyor hem de bir kaç ay sonra unutularak, bir sonraki kaza gelene kadar, gündemden düşüyor, değil mi?
Ara sıra yetkililerce, modern ve çok güvenli olacağı 
açıklanan
nükleer santrallar 
,
gerçekten böyle kurulabilecek ve kazasız 
, belasız (terör!)
 işletilebilecek mi?
Ankara'daki Fizik Mühendisleri Odası (FMO), Türkiye'de daha önce nükleer santrallar kurulup işletilmemesi sonucu 
,
bu konularda işin iç yüzünü bilen uzun proje deneyimli kimse olmadığından olacak, 
bendenizden 'Ülkemizde kurulacak nükleer santralların radyasyon güvenliğini ve halka olabilecek etkilerini ayrıntılarıyla açıklayan bir rapor yazmamı ve bunu FMO aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmamı  istedi. Ben de 
,
son 
8-10 
yıl 
boyunca yazmakta olduğum,
 bu konularda, belki sizlerin de okuduğu, bir dizi 
yazımdan,
sırf bu konuya odaklanan güncellenmiş ve eklemelerle genişletilmiş bir derlemeyi son iki ay 
içinde
hazırladım.

Fizik Müh.Odasının yayımladığı 50
sayfayı bulan bu kitapçık gelecek hafta 
içinde 
baskıdan çıkacak ve ilgililere dağıtılacak. Ekte, ön ve arka kapaklarının kopyaları bulunan bu kitapçıktan edinmek isterseniz, 
'
posta kodlu ve telefon numaralı 
'
adresiniz
 
i bana (ya da doğrudan FMO'na: fmo@fmo.org.trbildirmeniz ricasıyla. Ayrıca 
ilgilenebilecek meslekdaş ya da arkadaşınız 
d
olursa onlar için de sizin adresinize 
5 adet FMO ücretsiz postalayacak.
Bu nedenle istediğiniz adedi de yazmanız ricasıyla.

Ülkemizde kurulacak nükleer santrallarla ilgili 
gör 
ülebilen ve ekteki arka kapakta da yer alan bu kitapçıkla ilgili görüşlerde belirtildiği gibi en
 önemli sorun, uluslararası standartlara göre kalite kontrollarının nasıl yapılacağıdır?.
 
Çünkü bir nükleer santralın güvenliğiyle ilgili yüzlerce sistem, aygıt, alet ve parçadan her biriyle ilgili onlarca 
çeşit 
standart 
bulunuyor
ve bunlar 
a göre
kalite kontrollarını yapabilecek çok sayıda bilirkişi 
uzman gerekiyor. 
 Nükleer santralların çok çeşitli sistem ve parçalarıyla ilgili
 
 deneyimli 
uzmanlar ise 
ülkemizde 
bulunmadığı
gibi 
,
yurt dışından gelecek 3-5 uzman da 
her bir sistemden anlayamayacağı için, 
yeterli olamayacak. Ana konunun bu olduğu 
,
kitabın 
çindekileri 
'
aşağıdadır.
Özellikle kitaptaki Bölüm I, bu konulara yabancı olanların da izleyebileceği düzeyde olup, ilgiyle okunabileceğini umuyorum.

Yeni yılda sağlık ve mutluluk dileklerimle
Yüksel Atakan
......................

İÇİNDEKİLER
Önsöz, Giriş
         Bölüm I
 1. Nükleer Santral Projeleri
 2. NGS’nın normal çalıştırılarak, personele, halka ve çevreye etkilerinin en aza indirilmesinin sağlanması amacıyla alınması zorunlu güvenlik önlemleri
 3. Yüksek güvenlikte bir nükleer santralda bulunması gereken teknik özellikler ve Akkuyu nükleer santralının en üst güvenlikte olabilmesi için alınabilecek önlemler  
 4. Nükleer santrallardaki büyük kazalar ileride ülkemizde de olabilir mi?
 5. Büyük bir kaza durumu için önceden yapılması gerekenler
 6. Özetle sonuçlar
    
Bölüm II
     
7.Nükleer güç santralı çalışırken ortaya çıkan radyoaktif maddeler
     
8.      Nükleer santrallardan çevreye salınan radyoaktivitenin sınırlanması
            Almanya’daki Otomatik Ölçüm Sistemleri ve Çevre Halkı’nda Oluşan Dozlar
     
9. Türkiye’de Planlanan Nükleer Santralın Ölçütleri ve Radyasyon Ölçüm Sistemleriyle ilgili Bazı Öneriler
     
10. Akkuyu NGS’nın insana ve çevreye etkilerini en aza indirebilmek için proje ve yapım sırasında hangi denetimler gereklidir?
     
11.NGS
çevresindeki radyoaktivite ve radyasyon artımının ölçümlerle belirlenmesi

  12.
  Kullanılmış yakıt elemanları için bekletme havuzları
  13. 
  Radyoaktif Atıklar
        
14 .Ekler:
            Ek 1: Akkuyu Nükleer Güç Santralının (NGS) Ana Teknik Yapısı  
            Ek 2: Rus VVER Nükleer Santral Modellerinin Gelişimine Bir Bakış
            Ek 3: Rus Üçüncü Kuşak Nükleer Santrallarının Gelişimi ve Önemli Özellikleri
            Ek 4: Enerji Bakanlığı web sayfasındaki açıklamalar
           
 
Ek5: Basınçlı reaktör kazanı (kabı) ve içindeki parçalarla ilgili KTA 3204 standardına  göre yapılması gereken 
  
kalite kontrolları
             Ek 6: Radyoaktif madde, Radyoizotop, Radyonüklid, Radyasyon dozu kavram ve  birimleri
            Ek 7 : Kaynaklar ve ilgili yayınlar