..

..
..

23 Kasım 2014 Pazar

Kömür politikanız rasyonel değil - Jeffrey Frankel (Barış Balcı, Hurriyet Gazetesi, 21 Kasım 2014)


Hürriyet Gazetesi'nde Barış Balcı'nın köşesinde yayınlanan, Harvard Üniversitesi Profesörü Jeffrey Frankel'in Türkiye'nin enerji politikası ile ilgili görüşlerini içeren bir habere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

"Dünya, sera gazı emisyonu konusunda uluslararası işbirliğini konuşurken Harvard Üniversitesi Profesörü Jeffrey Frankel, Türkiye’nin emisyon kesinti hedeflerinin gelirine göre düşük olduğunu ortaya koydu. Frankel karbon emisyon kesintisi konusunda Türkiye'yi 'kaytaran ülkeler' arasında gösterdi. Frankel’e göre küresel iklim değişikliği diye bir şey olmasa bile Türkiye’nin kömüre hücumu akılcı bir politika değil."

 
Paylaşımı için Sn. Mustafa Özcan'a teşekkür ederiz.13 Kasım 2014 Perşembe

"İklimsel Isınma, Dünya, Türkiye, Toryum Enerjisi ve TETP"_Mustafa Özcan'ın makalesi

Dünya şimdilerde iklimsel ısınmasında son birkaç on yıldır bir dereceye varan olağan üstü tehlikeli bir artışın yaşandığı bir dönem içindedir.  Ama buna rağmen, dünya yöneticileri ve onların izleyicisi akıl tutulması içindeki kitleler bu büyük tehlike karşısında hala kayıtsız ve duyarsız bir tavır sürdürmekte ısrarlı gözükmekteler.

Oysa iki derecelik bir iklimsel ısınma durumunda dahi dünyanın iklimi için doğal tahammül sınırının artık geri dönülmez biçimde aşılmış olacağı bilinmektedir. Buna rağmen, kitlelerde gözlenen bu aymazlık derecesindeki vurdumduymazlık konuyu insanlık tarihi için hayati tehlike arz eden bir mecraya sokmuş bulunmaktadır.

Bu nedenle de şimdi her tür fosil yakıtların üretiminin acilen kısılarak kullanımının en geç iki-üç on yıl içinde tümüyle son buldurulması durumu insanoğlunun yaşamının yerkürede devamına yönelik bir sorun haline dönüşmüş bulunmaktadır.     

Bu bağlamda, ısınmaya neden olan sera etkili fosil yakıtlar yerine geçecek enerji kaynakları arayışı uzun yıllardan beri sürdürülmesine rağmen şimdiye kadar bütünsel çözüm için yeterli olabilecek bir gelişmenin ortaya konulabildiğini görmek olanaklı olamamıştır.

Öte yandan son birkaç yıl öncesine kadar insanoğlunun bugünkü tüketim yapısının sürmesi halinde enerji kaynaklarının durumu için çevresel kirlenme ve iklimsel ısınma da dikkate alınarak temel yükü karşılamaya yönelik yapılan değerlendirmelerde sadece yenilenebilir kökenli olanlarla bu acil duruma çare olunacağı sanılıyordu. Ancak şimdi hızlanan iklimsel ısınma karşısında bunların da yeterli olamayacağı uzmanlarca anlaşılmış bulunmaktadır.

Ayrıca gene bu kapsamda yapılan çalışmalar ile iklimsel ısınmaya yönelik sakıncaları gidererek temel yük enerji ihtiyacını yükselmekte olan talebi tereddütsüz olarak karşılayarak fosil yakıt tüketimini hızla son bulduracak kaynağın sadece nükleer olabileceği de idrakine varılmış bulunmaktaydı.

Ancak şimdiye kadar uranyum bazlı nükleer enerjinin bilinen sakıncaları acil çözüm arayan uzmanları bu alandan uzak tutmaya yetti. Ama nihayet birkaç yıl önce toryum elementinin nükleer yakıt olarak bilinen karakterinin söz konusu tüm sakıncaları bertaraf edebilecek olması gözleri toryum enerjisine çevirdi.  

İşte Türkiye’de konuyu bu bağlam ile ele almak için kurulmuş olan TETP, Toryum Ender Topraklar Platformu, faaliyetini bu çözümü tanıtma doğrultusunda 2012 yılı sonundan beri sürdürmektedir. Platform, bu kapsamda, dünyada en önde gelen toryum rezervlerinden birine sahip olan Türkiye'nin, sera etkisiz, sürdürülebilir, temiz ve barışçıl olduğundan yeşil çekirdek enerjisi diye anılmayı hak eden toryumlu yakıt çevrimi ile enerji üretim sistemlerini kazanması yönünde çaba sarf etmektedir.

Toryum Ender Topraklar Platformu’nu, bu yönüyle, yurtiçinde bilinçlenmeyi ve en geç on yıl içinde üretim düzeninin kurulmasını sağlamak için gönüllü ve çıkar gütmeden çaba sarf etmekte olan bağımsız bir sivil  girişimdir diye tanımlamak çok yerinde olacaktır.

Platform tarafından bu amaç ve kapsamla 2013 Mayısı’nda bir ilk olarak “TETP I.Toryum Çalıştayı 2013” etkinliğini gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Böylece çeşitli kurum, kuruluş ve alanlardan gelen 60’ın üzerinde temsilci uzmanın katılımının sağlandığı toplantı ile konunun yurt çapında yeniden sıcak bir gündemle ele alınması sağlanmış bulunmaktadır.

Öte yandan konuyla ilgili iletişimin sağlıklı ve hedeflenen bilgilenmenin derinlikli olabilmesi amacı ile de internette bir site, bir iletişim forumu ve bir blog oluşturulmuştur. Ayrıca sosyal medya Twitter’da bir de hesap açılarak herkese açık olan ve pek çok haber, bilgi ve makalenin bulunduğu söz konusu sanal iletişim ortamlara tüm kesimlerden kolayca gönüllü katılım ve erişim sağlanması amaçlanmıştır(*).

Mustafa Özcan (13 Kasım 2014)
_______________________ 

Twitter:(@Toryum_ETP)
10 Kasım 2014 Pazartesi

Steenkampskraal Toryum Limited şirketi

Steenkampskraal Toryum Limited (STL), gelişmekte olan, gelecek vaadeden, temiz ve güvenli bir enerji kaynağı olan toryumu ticarileştirmek için kurulmuş Güney Afrikalı bir şirkettir. Bu nedenle, STL'nin görevi, toryum içeren yakıtların çıkarılması noktasında toryumun değer zincirini geliştirmektir. 

TETP, STL Şirketi'nin YK Başkanı Trevor Blench ile temas haline geçilmiştir. İnternet adresi aşağıdaki gibidir;
http://www.thorium100.com/index.html