..

..
..

21 Aralık 2013 Cumartesi

Çin, Nükleer Enerji ve Toryum (Fuat İnce - Bilimania)

Sn. Fuat İnce'nin Çin'deki Toryum Enerjisi ile ilgili gelişmeleri haber niteliği ile aktaran Bilimania sitesindeki, "Çin, Nükleer Enerji ve Toryum" başlıklı yazısı aşağıdaki adrestedir.
 


11 Aralık 2013 Çarşamba

ThEC 2013 Cenevre Toryum Enerji Konferansı’nın Ardından (Mustafa Özcan, 9 Aralık 2013)ThEC 2013 Cenevre Toryum Enerji Konferansı’nın Ardından


Toryum kaynaklı nükleer enerji konusunu  dünyada tanıtmayı ve konu ile ilgili küresel ilişkileri geliştirmeyi kendine misyon edinmiş bir organizasyon olarak 2010 yılından beri her yıl başka bir ülke sahipliliği ile düzenlenmekte olan “Thorium Energy Conference”, kısaca ThEC 2013 etkinliği 27-31 Ekim tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapıldı.
32 ülkeden 200’ün üzerinde uzmanın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Türkiye, ikisi konuşmacı olmak üzere dört katılımcı ile temsil edildi.

Sekiz kuruluşun sponsorluğu ile yürütülen etkinliğin hoş geldiniz konuşmacısı CERN Direktörü Rolf Dieter Heuer idi.

Bilimsel oturumlar için açılış konuşmasının Nobel Fizik Ödülü sahibi tanınmış nükleer fizikçi Carlo Rubia tarafından sunulduğu toplantı “Ulusal ve Uluslararası Toryum Programları” başlığını taşıyan Birinci ve İkinci Oturum ile 28 Ekim Pazartesi günü başladı. Oturumlarda çeşitli uzmanların sunduğu tebliğler üzerinden Hindistan, Japonya, AB, Birleşik Krallık (BK), İsveç Fransa ve ABD’nde toryum nükleer enerjisinin kazanılması ile ilgili olarak yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalar ele alınarak açıklandı.

“Yenilikçi Toryum Reaktör Kavramları” adlı oturumlardaki sunumları Fransa, BK, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Norveç’ten gelen temsilciler aktarmıştır.

“Toryum Yakıt Döngüsü-Dönüştürümü” konusundaki Altıncı ve Yedinci Oturum sunumları sırası ile Türkiye, BK, Hindistan, Fransa, İsviçre ve Çin HC’nden gelen uzman temsilcilerce gerçekleştirilmiştir.

“Toryum Reaktör Fiziği” konularının işlendiği Sekizinci Oturumda ise Hint, Fransız ve İsveçli bilimcilerin sunduğu tebliğler geniş bir şekilde tartışılmıştır.

9 ile12 arasındaki dört oturum ‘hızlandırıcı sürümlü dizgeler’ konusunun ele alındığı sunumlara ayrılmıştır. Bu oturumlarda Fransız bilimcilerin çokluğu dikkat çekmiş olmakla birlikte BK, Venezuella, ABD, Japonya, G. Kore, Rusya Federasyonu, Çin HC, Hindistan ve İsviçre’den gelen temsilcilerin tebliğleri de tartışmaya konu olmuştur.

Kapanış oturumu mahiyeti ile oluşturulan son günkü yuvarlak masa şeklindeki 13. Oturuma önceki oturum başkanlarının katılarak konuların genel değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca sonuç bildirgesinin mahiyeti gündemin odağında olmasının yanı sıra toryum enerji teknolojisinin barışcıl amaçlı olarak küreselsel bir kullanım bulması konusu ele alınarak geniş bir şekilde değerlendirilmiştir.  

Mustafa Özcan (9 Aralık 2013)

7 Aralık 2013 Cumartesi

Bilimania sitesinde yer alan Dr. Yüksel Atakan tarafından hazırlanmış olan Akkuyu Nükleer Güç Santralı hakkında bir makale


Bilimania sitesinde   http://www.bilimania.com/yazarlar/4110-akkuyu-nukleer-santraliyla-ilgili-durum adresinde bulunan Dr. Yüksel Atakan tarafından hazırlanmış olan Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın son durumu ve genel değerlendirmesi hakkındaki makale konuyu ele alışı, öğreticiliği ve doğru yönlendiciliğinden dolayı tarafımca okunması son derece yararlı olarak değerlendirilmektedir./Mustafa Özcan

1 Kasım 2013 Cuma

Ülkemizin Enerji ve Madencilik Stratejisine Kısa Bir Bakış (Mustafa Özcan, 1 Kasım 2013)


Ülkemizin Enerji ve Madencilik Stratejisine Kısa Bir Bakış


21. yüzyıl’a sosyal ve teknik mahiyet ile bugünden küresel olarak bakıldığında iklim ve enerji konularındaki olayların dorukta seyrettiği bir çağ olacağını şimdiden söylemek kehanet olmaz.
 
Konu bu bakış ile Türkiye’nin mevcut enerji ve madencilik durumu yönüyle dünya çapında küresel bir değerlendirme yapılarak ele alındığında halen harcıâlem olarak kullanılmakta olan enerji hammaddeleri ve maden varlıkları bakımından Yurdumuzun oldukça “zayıf” durumda olduğu hemen görülür.

Ancak konu, çeşitlilik ve gelecek teknolojileri ışığında ortaya çıkmakta olan yeni gereksinimler yönüyle ele alındığında durum değişmektedir. Geleceğin yeni teknolojilerinde gerekecek olan sınaî ve enerji hammaddelerinin için küresel olarak yapılan karşılaştırmalarda Ülkemizin bu yeni kaynaklardaki arz potansiyeli yönüyle zengin bir varlığa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle de gelecek vaat eden ülkeler kategorisinde yer alacağını söylemek sadece bir gerçeği ifade etmek olacaktır.

Halen gaz ve sıvı taşıl (fosil) yakıt olan petrol varlıkları yönü ile fakir olmamıza karşın katı taşıl yakıt olan kömür rezervlerimizin Ülke ihtiyacını uzun yıllar karşılayabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu biliyoruz. Bu yakıt tipinin enerji ihtiyacı için doğrudan kullanımı veya uygun teknolojilerle likidasyonu sonucu elde edilecek suni petrol ve gazın bunların ithali nedeni ile oluşmuş kara delik düzeyindeki cari açığı kapatabileceği de bir gerçektir. Ancak bu durumun iklimsel ısınmanın baş sorumlusu olan sera gazı salınımında bizim için ciddi bir olumsuzluğa yol açacağını akıldan çıkarmamak da gerekir. Bu konuda ileride yapılacak yatırımların boyutunu bu iki etmen arasında oluşturulacak akılcı dengenin belirlemesi gerektiği apaçık ortadadır.

Bor rezervlerimizin dünyada mevcut olanın üçte ikisinden de fazla olduğu neredeyse herkesin malumu bir husustur. Bu nedenle gücümüzü beş temel bor türevinin ötesindeki uç ürünlerin üretimine ve bunların dünya çapında daha ileri düzeyde kullanımı için akademik olmayan endüstriyel  “araştırma-geliştirme” çalışmalarına yöneltmemiz gerekecektir. 

Öte yandan bor rezervlerinde olduğu gibi Yurdumuzu dünya çapında ön sıralara yerleştiren, ancak az bilinen toryuma en az bor kadar önemi acilen göstermemiz gerekmektedir. İleri endüstriyel bir toplum olarak yüksek elektrik tüketimi durumunda dahi Ülkemizin üç yüz yıllık toplam enerji ihtiyacının tümünü karşılamaya muktedir bir rezerv potansiyeline sahip olan toryumun yeşil enerji kaynağı özelliğinde olduğu konusu olağan üstü bir öneme sahip husustur. Yani, nükleer silahlanmayı engelleyen, çevreyi az veya hiç kirletmeyen, iklimsel ısınmaya kesinlikle yol açmayan ve de ucuz elektrik arzına olanak sağlayacak olan toryum enerjisi 21. Yüzyıl’ın ikinci yarısında birincil mahiyetteki baz enerji ihtiyacını küresel olarak karşılamaya yönelik ilk doğal kaynak olmaya en yakın aday görünümündedir.

Bu bakımdan temel ve akademik araştırma faaliyetlerinin yanı sıra toryum enerjisi konusunda endüstriyel ar-ge çalışmalarının da hızla başlatılarak sınai geleceğimizin ve kalkınmamızın bu yolla teminat altına alınması bir kaçınılmazlık olarak karşımızda durmaktadır.

Ayrıca en genel bir ifade ile de, maden ve enerji kaynaklarımızda arz güvenliğinin sağlanması için çeşitlenmeye gidilmesini, ödemeler dengesinin düzelmesi için hızla yerlileşmeye yönelinmesini ve insanoğlu ile doğanın korunması için de sürdürebilirliğin benimsenmesini temel stratejiler olarak kabullenmemiz gerekmektedir.

Mustafa Özcan (1 Kasım 2013)28 Ekim 2013 Pazartesi

Toryum Ankara Çalıştayı Ardından

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Toryumun Madencilik ve Nükleer Enerji Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi" adıyla düzenlemiş olduğu Çalıştay 3 Ekim 2013 Perşembe günü ETKB-TEDAŞ Toplantı Salonu'nda 9:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Sabah ve öğle sonrası şeklinde iki oturumlu olan etkinliğin açılış konuşmasını 30-40 civarındaki nitelikli bir dinleyici topluluğuna hitaben Enerji İşleri Genel Müdürü Dr. Zafer Demircan yaptı.

Moderatörlüğünün TAEK Başkan Yardımcısı Dr. Sancak Özdemir'ce yürütüldüğü oturumların sabah faslındaki ilk konuşmacısı İzmir Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Turan Ünak'tı. Prof. Ünak nükleer tepkimelerin anlaşılırlığında ve denetiminde merkezi bir role sahip olan nükleer analitik kimyanın konu ile ilişkili boyutunu geniş bir şekilde toryum bağlamında ele alarak bu alanda yaptığı çalışmaları ve bu konuya katkılarını geniş bir şekilde aktardı.


İkinci sunumcu Eskişehir Orhangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muammer Kaya ise toryum ve NTE (Nadir Toprak Elementleri) madenciliğini dünyadaki genel durumu ile ele alarak yakıt üretimine giden yolda cevher zenginleştirme işinin boyutlarını Türkiye'deki cevher karakteri bağlamında irdeledi.


Oturumun sonraki konuşmacısı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Numan Kalbitemiz Bodur konuyu bu kuruluşun faaliyetleri yönünden ele alarak Sivrihisar toryum ve NTO yatağını flüorit ve barit bileşenleri de dâhil olmak üzere istihraç için yapılan hizmet alım ihalesi bağlamında değerlendirdi. Bu kapsamda yatağın torya (ThO2) bakımından zenginlikte dünyada üçüncü durumda olduğunu vurguladı.


ÇNAEM'den Dr. Ahmet Yaylı ise program dışı olarak yaptığı bu oturumdaki son konuşmada nükleer yakıt üretimini genel mahiyetiyle ele almakla birlikte bu kapsamda Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılan uygulamaları da etraflıca anlattı.


Öğle sonrası oturumundaki ilk sunumu Atılım Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sümer Şahin yaptı. Prof. Şahin toryum kullanabilen CANDU, hızlandırıcılı ve füzyon türündeki üç nükleer reaksiyon çevrimini ele aldığı konuşmasında zaman yeterli olmayınca ikinci konuşma süresini de kullanarak esas olarak CANDU reaktörlerinde toryum yakıtı için mevcut olanakları her yönüyle ayrıntılı bir şekilde açıkladı.


TOBB Üniversitesi'nden Prof. Dr. Saleh Sultansoy "Parçacık Hızlandırıcılı Toryum ve Türkiye'nin Enerji Problemi" başlığı ile başladığı sunumunda toryumu yakıt olarak kullanabilecek nükleer teknikleri ele aldı. Bunları karşılaştırmalı bir değerlendirmeye tabi tutarak tercih edilirliklerini irdeledi. Ayrıca Türkiye toryum rezervlerinin Japonya (ve/veya G. Kore) ile birlikte oluşturulacak bir konsorsiyum çerçevesinde değerlendirilmesi önerisinde bulundu.


Program dışı son konuşmacı olan Toryum Ender Topraklar Platformu kurucusu Mustafa Özcan sözü edilen organizasyonun oluşum ve amacına kısaca değinerek toryum enerjisinin Türkiye için kaçınılmazlığına vurgu yaptıktan sonra bu konuda katılımcılardan bireysel olarak sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini önemle belirtti.


Toplantı EİGM Danışmanı Canip Sevinç'in yaptığı kapanış konuşması ile sona erdi.


(Metin www.bilimania.com sitesinden alınmıştır).

30 Eylül 2013 Pazartesi

Parçacık hızlandırıcılı toryum reaktörleri

 
Parçacık hızlandırıcılı toryum reaktörlerinin olabilirliği ve araştırma çalışmaları hakkında International Thorium Energy Organisation'ı tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenmiş olan Konferansta  İngiltere Huddersfield Üniversitesi'nden Professor Cywinski'nin Weinberg Foundation'ın davetlisi olarak 'Particle Accelerators and Thorium Energy’  adı altında yaptığı konuşmanın mahiyeti ile ilgili geniş bilgiye aşağıda verilen adresteki makaleden ulaşmak mümkündür./MÖ
 
___________

29 Ağustos 2013 Perşembe

REE Electronics Recycling Being Explored (By Andrew Topf - Exclusive to Rare Earth Investing News)

Aşağıdaki adreste nadir toprak elementlerinin elektronik atıklardan geri dönüştürülmesi ile ilgili bir makale bulunmaktadır. 21. yy'ın en önemli konularından biri olmaya aday olan geri dönüşüm ile ilgili önemli bilgiler içeren makale yararlı görüşler sunmanın yanı sıra kolay okunabilir tarzda kaleme alınmıştır.

http://rareearthinvestingnews.com/14967-ree-electronics-recycling-being-explored.html?utm_source=Resource+Investing+News&utm_campaign=b10e0ad598-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f83d87db0f-b10e0ad598-248830437

Bill Gates’ nuclear company explores molten salt reactors, thorium (The Weinberg Foundation)


"TerraPower, the Bill Gates-chaired nuclear company that is developing a fast reactor, is now  investigating alternative reactor technologies, including thorium fuel and molten salt reactors."

Bill Gates'in nükleer enerji şirketi TerraPower'un toryumlu ergimiş tuz reaktörleri konusunda da araştırmalara başladığı ile ilgili olarak "The Weinberg Foundation"ın sitesinde bulunan haber için aşağıdaki adrese başvurulabilir:

2 Ağustos 2013 Cuma

Rare Earths in the United States (Rare Earth Investing News)

Tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda ABD'nde de üçü Colorado Eyaleti'nde olmak üzere dört firmanın NTE'nin aranması ve istihracı için yapmakta oldukları yatırımlarla nasıl bir atak içinde olduğunu anlatan 'Rare Earth Investing News' dergisi tarafından haber özeti şeklinde hazırlanmış  'Rare Earths in the United States' adlı aşağıdaki makalenin ülkenin bu alandaki durumunun anlaşılması bakımından çok değerli bilgiler sunmakta olduğunu belirtemeliyim.
Mustafa Özcan, (30 Temmuz 2013)

        * * *

Monday July 29, 2013, 4:25am PDT
4The rare earth elements are a group of 17 elements on the periodic table composed of the lanthanides, yttrium and scandium. They are typically discovered together but are considered rare because they are not often found in large, commercially viable concentrations.
Rare earth elements are used for manufacturing high-tech products like MRI scanners and cell phones. China has thus far been the largest supplier of rare earth elements, but analysts from the US Geological Survey (USGS) recently determined the United States is sitting on a sizable untapped reserve5 of them in the west part of the country. New extraction techniques will allow companies to access this rare earth in old mine tailings, ABC reported.
Currently, mining company Molycorp operates the only site in the United States that produces rare earth elements, according to ABC. Its Phoenix Project is located in California. Otherwise, the USGS recognizes Idaho, Montana, Alaska and Colorado as some of the locations of economically viable rare earth deposits.
Top of Form
Bottom of Form
Molycorp (NYSE:MCP7)
With headquarters in Greenwood Village, Colorado, Molycorp claims to be one of the leading manufacturers of custom engineered rare earth and rare metal products in the world. The company produces materials from 13 different rare earths, plus yttrium, at a purity level of nearly 100 percent.
Currently, Molycorp is operating the Project Phoenix at its Mountain Pass site in California, which is a rare earth resource and production facility. The project, an expansion and modernization of the Mountain Pass mine, is intended to transform the asset into a technologically advanced rare earth production facility.
Ucore Rare Metals (TSXV:UCU8)
Based in Canada, the company is in the development phase and focuses on rare metal resources with near-term production potential. Ucore owns multiple properties across North America, but its primary asset is its 100-percent-owned Bokan-Dotson Ridge Project in Alaska.
According to the company website, this property is rich in heavy rare earth elements, such as dysprosium, terbium and yttrium. It is the only rare earth element deposit in the world that has immediate deep-water access, and it also has the highest grade of NI 43-101-compliant heavy rare earth element resources in the world.
US Rare Earths (OTCBB:UREE9)
The mineral exploration, mining and claims acquisition company is based in Plano, Texas, and was formerly known as Colorado Rare Earths. It has rare-earth mining properties in Colorado, Idaho and Montana, which together span more than 16,000 acres.
One of its assets, the Diamond Creek Project in Idaho, was recently evaluated for its estimated resources. Researchers found a number of individual rare earth elements present in notable quantities, including cerium, neodymium, lanthanum and yttrium.
Rare Element Resources (TSXV:RES10)
Rare Elements Resources is a mineral resource company based in Lakewood, Colorado. Its main asset is the 100-percent-owned Bear Lodge Project located in Wyoming. According to the company website, this property has one of the largest disseminated rare earth element deposits in North America. Bear Lodge hosts both high-grade, light rare earth and heavy rare earth.
A 2012 study of the project determined its measured and indicated resources have increased by 65 percent since the previous year to reach 14.7 million tons at an average grade of 3.22 percent total rare earth oxides. Additionally, the inferred resource estimate rose to 31.4 million tons at 2.68 percent total rare earth oxides.
Texas Rare Earth Resources (OTCMKTS:TRER11)
Based in El Paso, Texas Rare Earth’s flagship project is named Round Top. A preliminary economic assessment done in 2011 describes a tertiary rhyolite intrusion containing both heavy and light rare earth elements. Total rare earth element oxides (REO) are pegged at 299,500,000 kilograms of rare earth oxides graded 0.064 percent in the measured and indicated categories, with an inferred resource of 430,598,000 kg. The company announced12 a heap leach scoping study in July 2013 confirming recoveries of up to 79.9 percent.
Niocorp Developments Ltd. (TSXV:NB13
Niocorp, formerly Quantum Rare Earth Developments Corp., is developing the Elk Creek Carbonatite, which according to Niocorp, is the only primary niobium deposit in the United States. While niobium is not a rare earth element, the deposit also contains a high-grade rare earth deposit 2.5 kilometers from the niobium deposit. Historic total rare earth oxide (TREO) intercepts include 54.9 m of 3.30 percent, contained in 155 m of 2.70 percent.
Editorial Disclosure: Niocorp Developments Ltd. (TSXV:NB13) is a client of Investing News Network. The aforementioned is not paid-for or solicited content. 

27 Temmuz 2013 Cumartesi

Dünya, aradığı ucuz ve temiz enerjiye ne kadar yakın? (İsmet Berkan, 14 Temmuz 2013 - Hürriyet Gazetesi)


Hürriyet Gazetesinin 14 Temmuz 2013 günkü nüshasında İsmet Berkan'nın köşe yazısının birinci bölümü daha önce haber olarak aktardığımız Norveçli Thor firmasının toryum kaynaklı nükleer enerji üretimi girişimini konu atmektedir. Makalenin tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23722449.asp?utm_source=hurriyet&utm_medium=yazarlar&utm_campaign=yazarsonyazi
29 Haziran 2013 Cumartesi

Nükleer Reaktör Mühendisliği Dersleri İçin Müfredat Kapsamı Önerisi ve Ders Kitapları

  
   Nükleer Reaktör Mühendisliği Dersleri İçin
   Müfredat Kapsamı Önerisi ve Ders Kitapları

MÜFREDAT KAPSAMI ÖNERİSİ
Nükleer Reaktör Mühendisliği Genel Müfredatı
1.    Geçiş ve sürekli durumda ek boyutlu ısı transferi
2.    Faz içi değişimde ısı transferi
3.    Katılarda mekanik ve ısıl stres
4.    Tek fazlı akışkanlar
5.    Çift fazlı akışkanlar
6.    Tek fazlı akışkanlarda konveksiyon, basınç kaybı ve akış dağılımı
7.    Kritik ısı akışı
Nükleer Reaktör Mühendisliği Özel Müfredatı
1.    II. Jenerasyon PWR ve BWR tipi reaktörlerin genel karakteristikleri
2.    III. Jenerasyon PWR ve BWR tipi reaktörler
3.    BWR tipi reaktörlerde basınç kaybı ve büoyans güdümlü akış

       KİTAPLAR
(Nükleer Fizik Bölümleri İçin)
1.    Nükleer Fizik
Kenneth S. Krane
Çeviri Editörü.: Prof. Dr. Başar Şarer
Palme Yayıncılık, (2 Cilt), 2. Baskı


(Nükleer Reaktör Mühendisliği Bölümleri İçin)

2.    Nuclear Reactor Engineering:Reactor Systems Engineering
Samuel Glasstone, Alexander Sesonske
Kluwer Academic Publishers(Hollanda, 1994)


(Reaktör Tasarımcıları için)

3.    Controlled Thermonuclear Reactors: An Introduction to Theory and Experiment
Samuel Glasstone, Ralph H. Lovberg, Stanford Solomon Penner
Princeton, N.J. (1960)

4.    Nuclear Reactor Analysis
James J. Duderstadt, Lois J. Hamilton
Wiley (1976)


(Herkese Yönelik Öğretim İçin)

5.    Nuclear Energy in the 21st Century: World Nuclear University Primer
Ian Hore-Lacy
World Nuclear University Press(3. Rev. Ed. 2012)

      Mustafa Özcan (29 Haziran 2013)

22 Haziran 2013 Cumartesi

Bastnezit yataklarındaki toryum ve NTE hammaddesinin istihracı


Eskişehir Beylikova'da Eti Maden İşletmeleri mülkiyetinde bulunup değerlendirilmesine karar verilerek tekniği ve işlemleri tümüyle teklif verene ait olmak kaydı ile ihaleye çıkarılan Bastnezit yataklarındaki toryum ve NTE hammaddesinin istihracı konusunu ele alan kısa bir belge niteliğindeki özgün risale aşağıdaki internet adresinde görülebilir.
  

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015078542514;view=1up;seq=20

15 Haziran 2013 Cumartesi

"Extractive Metallurgy of Rare Earth Elements" (C.K. Gupta, N. Krishnamurthy)NTE-Th cevherlerine ait çalışmaların yer aldığı C.K. Gupta ve N. Kriszhnamurthy'nin "Extractive Metallurgy of Rare Earth Elements" adlı kitabına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://vector.umd.edu/links_files/Extractive%20Metallurgy%20of%20Rare%20Earths%20(Gupta).pdf

1 Haziran 2013 Cumartesi

Bilimania adlı web sitesinde I. Toryum Çalıştayı 2013 ile ilgili bir yazı:


Bilim ve teknoloji içerikli yazılar yayımlayan Bilimania adlı web sitesinde I. Toryum Çalıştayı 2013 ile ilgili bir yazı yayımlanmış olup yazının tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

I. Toryum Çalıştayı 2013 katılımcılarından olan Prof. Dr. Fuat İnce'ye ilgisinden dolayı teşekkür ederiz.

http://bilimania.com/haberler/3969-toryum-calistayi26 Mayıs 2013 Pazar

I.Toryum Çalıştayı 2013 Etkinliği Sonuç Bildirisi


Toryum Ender Topraklar Platformu
I.Toryum Çalıştayı 2013 Etkinliği Sonuç Bildirisi
Dünyada ikinci büyük rezervlere sahip olduğumuz toryumdan kaynak alan nükleer enerji arzı düzeninin Ülke’miz için kazanılması yönünde bilinçlenmek ve çabalamak için 2012 yılı sonunda faaliyete geçmiş bağımsız sivil bir girişim olan Toryum Ender Topraklar Platformu, Türkiye’de sera etkisiz, sürdürülebilir, temiz ve barışçıl olduğundan yeşil diye anılmayı hak eden toryum yakıtlı reaktör teknolojisinin on yıl içinde kazanılması vizyonu ile çabalarını sürdürmektedir.
Bu kapsamda Türkiye için toryum enerjisinin anlam ve önem boyutlarının ortaya konularak 2013-2014 Gelişme Programı çerçevesinin belirlenmesi için TETP kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları ile araştırma ve mühendislik, sanayi ve medya kesimlerinden gelen konuya gönül vermiş altmışın üzerinde seçkin katılımcı ile  23 Mayıs 2013’te Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde I.Toryum Çalıştayı 2013 etkinliğini düzenlemiştir.
Katılımcılar arasında başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Sn. Prof. Dr. Davut Kavranoğlu olmak üzere Etimaden İşl. Gn. Md. Sn. Dr. Orhan Yılmaz ve Ülke’mizin metalurji, nükleer enerji ve tanıtım ile ilgili çeşitli kurumlarında çalışan uzmanlar, üniversitelerin fizik, nükleer fizik, nükleer bilimler, kimya, makine ve elektirik bölümlerinden araştırmacılar ve akademisyenler, konu ile ilgili çalışmaları olan sivil toplum kuruluşları ile sanayi, özel sektör ve medya temsilcileri yer almıştır.
Tanıtım ve Düzenleme, Eğitim ve Araştırma, Hammadde ve Yakıt grupları olarak üç ana grup altında yürütülen ve tüm gün devam eden oturumlar sonucunda her bir grup ilgili konuları kendi üyeleri ile tartışmıştır. Böylece nadir topraklar ve toryum elementinin istihracı başta olmak üzere toryum enerjisine yönelik tanıtım işleri, hukuki ve idari düzenlemeler, eğitim ve araştırma konularında yapılması gerekenler hakkında görüş ve öneriler oluşturulmuştur. Ayrıca toryum enerjisi eldesinin 10 yıllık yol haritasındaki mihenk taşları belirlenmiştir.
Varılan görüş ve öneriler ana hatları ile şunlardır;
1. Türkiye’de 2014 yılı içinde toryum enerjisi konusunda uluslararası bir konferans yapılması.

2. Forum, blog, web sitesi ve diğer kanallarla internet, görsel ve yazılı medyada yer alınması, bu amaçla belge ve medya arşivinin düzenlenmesi, ilgili araştırıcıların bilimsel makalelerinin web sitesi ve çeşitli bilimsel dergilerde yer almasının sağlanması.

3. Nükleer enerji ile ilgili hukuki düzenleme çalışmalarının izlenmesi, “Nükleer Enerji Piyasası” yasası çalışmalarına katkı yapılması.

4. Nükleer enerji çalışmaları ile ilgili “insan kaynakları” potansiyelinin belirlenmesi ve bir bilim heyeti oluşturarak konu ile ilgili yetişmiş uzmanların üniversiteler genelinde seminerler vererek akademik ortamda ve toplumda toryum enerjisi ile ilgili bilincin geliştirilmesine yardımcı olunması.

5. Toryum enerjisi üzerine araştırma ve eğitim çalışmalarına birincil önem verilerek bu konuda deneme ve araştırma tipi reaktör sistemlerinin oluşturulmasına destek verilmesi.

6. Türkiye’de halen mevcut ve kurulacak reaktörlerde toryumun yakıt olarak kullanımının ve bu yolla toryumdan enerji eldesinin araştırılması.

7. Eti Maden İşletmeleri himayesinde “Nadir Toprak Elementler Arşiv ve Kitaplığı” oluşturulması.

Ülke’mizde enerji, nükleer enerji, maden ve metalurji konularında söz sahibi  seçkin bir kesimin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen I. Toryum Çalıştayı 2013 çalışma gruplarının belirlediği tüm görüş ve öneriler TETP 2013-2014 Gelişme Programı’nın oluşturulmasında temel yol gösterici olacaktır.

Ayrıca tüm bu çalışmaların önümüzdeki yıllarda Ülke’mizin enerji politikalarının en verimli şekilde oluşturulması ve toryum yakıtlı reaktör teknolojisinin mümkün olan en kısa süre içinde Ülke’mize kazandırılması yönünde çok yararlı olacağını biliyoruz.

Çalışmaların bilinçli, sistemli, planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere "Toryum Enerjisi Tanıtım ve Destekleme Girişimi" başlığına uygun tüzel kişiliği haiz bir kurumsallaşmanın ihdas edilmesinin fevkalâde yararlı etkinlik olacağı kanısına varılmıştır.

Yalova Üniversitesi Adına                  
Rektör Prof. Dr. Niyazi Eruslu                      

Toryum Ender Topraklar Platformu Adına
Kurucu Dipl.-İng. Mustafa Özcan

25 Mayıs 2013 Cumartesi

Gift of salt for Czech research program

World Nuclear News adlı web sitesinde aşağıda bağlantısı verilen bir yazıda, Çek Cumhuriyeti'nde bir nükleer araştırma enstitüsünün Ergimiş Tuz Reaktörleri ile ilgili çalışmasının haberi verilmektedir.

                                              * * * 


Gift of salt for Czech research program


A Czech nuclear research institute has received a shipment of fluoride salt from the US Department of Energy. The Řež research institute is conducting studies into the use of the salt as a coolant in high-temperature nuclear reactors.
The provision of such raw materials is provided for under a memorandum of understanding signed by the two countries in December 2012. The 75kg of lithium and beryllium fluoride salt supplied by the Oak Ridge National Laboratory (ORNL) will be used for experiments to investigate the coolant material at Řež's critical test facility. The two countries will share the results.
Research into molten salt reactors using lithium and beryllium salts as the primary coolant has been ongoing for many years, and a prototype operated at Oak Ridge during the 1960s. The concept has seen renewed interest with the possibility of a new generation of high-temperature, low-cost and passively safe reactors.
According to the US Embassy in Prague, the tests to be carried out at Řež will feed into US and Czech research and development on such reactors. "The experiments using the fluoride salt coolant in Řež’s critical test facility will provide valuable data that can verify our understanding of the physics and help strengthen analysis tools needed for conceptual design of advanced reactors that might utilize molten fluoride salt coolants," according to ORNL director Thom Mason.
Researched and written
by World Nuclear News

14 Mayıs 2013 Salı

Toryum ve Ender Topraklar

ThREE Colsulting adlı danışmanlık firmasının web sitesinde aşağıda verilen bağlantısında toryum ve ender topraklar hakkında güzel bir sunumu bulabilirsiniz.

http://threeconsulting.com/pdfs/ThREE-PDF.pdf

Duyuru: I. Toryum Çalıştayı'na Katılmak İçin Son Başvuru Tarihi


23 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan I.Toryum Çalıştayı'na katılmak için son başvuru tarihi 15 Mayıs 2013 olup, sınırlı sayıda kontenjan olduğu için Çalıştay'a katılmak isteyen kişilerin biran önce başvurularını yapmalarında yarar vardır.

9 Mayıs 2013 Perşembe

A plan to turn Japan’s nuclear past into its future with molten salt reactors


Japonların “Accelerator Driven System” (ADS), (yani hızlandırıcı ile sürme (gütme veya yönetme) dizgesi) ile toryumu yakmaktan vazgeçerek "Molten Salt Reactor" (MSR) (yani ETR - Ergimiş Tuz Reaktörleri) şekline yönelişleri ile ilgili, Weinberg Foundation adlı kurumun web sitesinde yer alan bir makaleyi aşağıda dikkatinize sunmaktayız.
8 Mayıs 2013 Çarşamba

TET P: Vizyon, Misyon, Oluşum, Çalışmalar ve Çalışmalara Davet

  
TETP, Toryum Ender Topraklar Platformu, dünyada ikinci büyük toryum rezervlerine sahip olan Türkiye'nin sera etkisiz, sürdürülebilir, temiz ve barışçıl olduğundan yeşil enerji diye anılan toryum yakıtlı nükleer enerji hakkında yurtiçinde bilinçlenmeyi sağlayarak üretim düzeninin on yıl içinde kazanılması vizyonu ve misyonu yönünde çaba sarf etmeyi kendine şiar edinmiş sivil bir girişimdir.

Platform, bu konuda bize yol göteren kıdemli Nükleer Fizikçi  Doç. Dr. Sn. Çetin Ertek ve diğer üç deneyimli sanayici dostlarımız Sn. Atilla Dindiren, Sn. Talip Yılmaz ve Sn. Musa Doğan ile birlikte 2012 sonunda başlayarak yürütülen çalışmalarla 2013’ün başında şekillendi.

Tüzel bir kişiliğe gerek duyulmadan gerçekleşen oluşumun ardından haftalık olarak toplanmak üzere ihdas edilen Yürütme Kurulu’nda (YK) üyelik görevlerini üstlenen kurucu arkadaşlarımla birlikte ilk aşamada  toryum enerjisi konusunda Türkiye’de yapılabilecek tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarına yöneldik.

O tarihten bu yana geçen beş ay gibi kısa bir süre içinde başta Yalova Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Niyazi Eruslu ve önceki ETK Bakanı Sn. Dr. Hilmi Güler olmak üzere konunun pek çok uzmanı ve yetkilisi ile toplam 50 civarında görüşme yaptık, temasta bulunduk.

Uyguladığımız çalışma biçiminde haftalık toplanan Yürütme Kurulu’na paralel olarak bir de genişletilmiş YK mahiyeti ile çeyrek yıl dönemli olarak toplanan Koordinasyon Kurulu’nu (KK) oluşturduk.

KK toplantılarına, başta ETK Bakanlığı eski Müsteşarı Sn. Dr. Erdemir Karakaş olmak üzere toryum enerjisi konusunun uluslararası uzmanı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi eski Müdürü Sn. Dr. Reşat Uzmen, medya ve akademi kökenli temsilciler ile Eti Maden’in nadir topraklar ihalesi için yeterlilik almış sinai kuruluşların yetkilileri katılmış bulunmaktadır.

Ayrıca tanıtım kapsamındaki bir etkinlik olarak, toryum yakıtı kullanımını esas alan nükleer teknoloji araştırmaları konusunda Sn. Uzmen 26 Nisan 2013’te ICCI Konferansı’nda başarılı bir tebliğ sunmuştur.

Öte yandan konuyla ilgili iletişimin sağlıklı ve hedeflenen bilgilenmenin derinlikli olabilmesi amacı ile de internette halen 30 civarında üye sayısına ulaşmış bir forum ile bir blog oluşturduk ( https://groups.google.com/forum/#!forum/toryum-ender-topraklar-platformu , http://toryumendertopraklarplatformu.blogspot.com/).

Pek çok haber, bilgi ve makalenin bulunduğu söz konusu sanal iletişim ortamlarının sekretaryalarını gönüllü olarak Sn. Burak Şenol (Forum) ve Sn. Ümit Ersöz (Blog) yürütmektedir. Konuya gönül vermiş diğer dostların, uzmanların, meraklıların ve yetkililerin üye olmaları beklentisi içinde olduğumuzu belirtmeme herhalde gerek dahi yoktur.
  
Haftalık Yürütme ve çeyrek yıl dönemli Koordinasyon Kurul toplantıları TETP çalışmalarına hafta ve ay bazlı olarak yön vermeyi amaçladığından yıl bazlı çalışma programının oluşturulabilmesine yönelik olarak da şimdi daha geniş katılımlı bir etkinlik olarak 2013 Çalıştayı’nı planlamış bulunmaktayız. Temasta bulunduğumuz yetkin ve yetkili kişiler ile konuya gönül vermiş olan katılacakların sayısının şimdiden 40'ı geçmiş olduğunu belirtmekten memnunluk duymaktayız.  

23 Mayıs'ta Yalova Üniversitesi Sn. Rektörü'nün himayesinde Safran Yerleşkesi Konferans Salonu’nda  gerçekleştirilecek olan I.Toryum Çalıştayı 2013 etkinliğine katılmak isteyenlerin Çalıştay Sekretaryasını yürütmekte olan Sn. Selin Pıravadılı Mucur’a (*) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak dünyadaki gelişmelerin hızlı bir tempoda ilerlediğini gözlemlediğimiz toryum yakıtlı nükleer teknolojiyi Ülkemize kazandırma işinin başarı ile sonuçlanabilmesi için sizleri bilginiz, çevreniz ve olabilecek katkınız adına bu çıkarsız çabalarımıza katılamaya davet ediyoruz.


Mustafa Özcan, TETP Kurucusu

________________________