..

..
..

26 Mayıs 2013 Pazar

I.Toryum Çalıştayı 2013 Etkinliği Sonuç Bildirisi


Toryum Ender Topraklar Platformu
I.Toryum Çalıştayı 2013 Etkinliği Sonuç Bildirisi
Dünyada ikinci büyük rezervlere sahip olduğumuz toryumdan kaynak alan nükleer enerji arzı düzeninin Ülke’miz için kazanılması yönünde bilinçlenmek ve çabalamak için 2012 yılı sonunda faaliyete geçmiş bağımsız sivil bir girişim olan Toryum Ender Topraklar Platformu, Türkiye’de sera etkisiz, sürdürülebilir, temiz ve barışçıl olduğundan yeşil diye anılmayı hak eden toryum yakıtlı reaktör teknolojisinin on yıl içinde kazanılması vizyonu ile çabalarını sürdürmektedir.
Bu kapsamda Türkiye için toryum enerjisinin anlam ve önem boyutlarının ortaya konularak 2013-2014 Gelişme Programı çerçevesinin belirlenmesi için TETP kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları ile araştırma ve mühendislik, sanayi ve medya kesimlerinden gelen konuya gönül vermiş altmışın üzerinde seçkin katılımcı ile  23 Mayıs 2013’te Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde I.Toryum Çalıştayı 2013 etkinliğini düzenlemiştir.
Katılımcılar arasında başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Sn. Prof. Dr. Davut Kavranoğlu olmak üzere Etimaden İşl. Gn. Md. Sn. Dr. Orhan Yılmaz ve Ülke’mizin metalurji, nükleer enerji ve tanıtım ile ilgili çeşitli kurumlarında çalışan uzmanlar, üniversitelerin fizik, nükleer fizik, nükleer bilimler, kimya, makine ve elektirik bölümlerinden araştırmacılar ve akademisyenler, konu ile ilgili çalışmaları olan sivil toplum kuruluşları ile sanayi, özel sektör ve medya temsilcileri yer almıştır.
Tanıtım ve Düzenleme, Eğitim ve Araştırma, Hammadde ve Yakıt grupları olarak üç ana grup altında yürütülen ve tüm gün devam eden oturumlar sonucunda her bir grup ilgili konuları kendi üyeleri ile tartışmıştır. Böylece nadir topraklar ve toryum elementinin istihracı başta olmak üzere toryum enerjisine yönelik tanıtım işleri, hukuki ve idari düzenlemeler, eğitim ve araştırma konularında yapılması gerekenler hakkında görüş ve öneriler oluşturulmuştur. Ayrıca toryum enerjisi eldesinin 10 yıllık yol haritasındaki mihenk taşları belirlenmiştir.
Varılan görüş ve öneriler ana hatları ile şunlardır;
1. Türkiye’de 2014 yılı içinde toryum enerjisi konusunda uluslararası bir konferans yapılması.

2. Forum, blog, web sitesi ve diğer kanallarla internet, görsel ve yazılı medyada yer alınması, bu amaçla belge ve medya arşivinin düzenlenmesi, ilgili araştırıcıların bilimsel makalelerinin web sitesi ve çeşitli bilimsel dergilerde yer almasının sağlanması.

3. Nükleer enerji ile ilgili hukuki düzenleme çalışmalarının izlenmesi, “Nükleer Enerji Piyasası” yasası çalışmalarına katkı yapılması.

4. Nükleer enerji çalışmaları ile ilgili “insan kaynakları” potansiyelinin belirlenmesi ve bir bilim heyeti oluşturarak konu ile ilgili yetişmiş uzmanların üniversiteler genelinde seminerler vererek akademik ortamda ve toplumda toryum enerjisi ile ilgili bilincin geliştirilmesine yardımcı olunması.

5. Toryum enerjisi üzerine araştırma ve eğitim çalışmalarına birincil önem verilerek bu konuda deneme ve araştırma tipi reaktör sistemlerinin oluşturulmasına destek verilmesi.

6. Türkiye’de halen mevcut ve kurulacak reaktörlerde toryumun yakıt olarak kullanımının ve bu yolla toryumdan enerji eldesinin araştırılması.

7. Eti Maden İşletmeleri himayesinde “Nadir Toprak Elementler Arşiv ve Kitaplığı” oluşturulması.

Ülke’mizde enerji, nükleer enerji, maden ve metalurji konularında söz sahibi  seçkin bir kesimin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen I. Toryum Çalıştayı 2013 çalışma gruplarının belirlediği tüm görüş ve öneriler TETP 2013-2014 Gelişme Programı’nın oluşturulmasında temel yol gösterici olacaktır.

Ayrıca tüm bu çalışmaların önümüzdeki yıllarda Ülke’mizin enerji politikalarının en verimli şekilde oluşturulması ve toryum yakıtlı reaktör teknolojisinin mümkün olan en kısa süre içinde Ülke’mize kazandırılması yönünde çok yararlı olacağını biliyoruz.

Çalışmaların bilinçli, sistemli, planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere "Toryum Enerjisi Tanıtım ve Destekleme Girişimi" başlığına uygun tüzel kişiliği haiz bir kurumsallaşmanın ihdas edilmesinin fevkalâde yararlı etkinlik olacağı kanısına varılmıştır.

Yalova Üniversitesi Adına                  
Rektör Prof. Dr. Niyazi Eruslu                      

Toryum Ender Topraklar Platformu Adına
Kurucu Dipl.-İng. Mustafa Özcan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder