..

..
..

16 Haziran 2014 Pazartesi

İSTANBUL NÜKLEER SANTRALLER ZİRVESİ
İSTANBUL NÜKLEER SANTRALLER ZİRVESİ, 30-31 Mayıs 2014

Türk akademisyenlerinin önderliğinde ilki gerçekleşen bu Uluslararası Zirve, Dünya'nın dört bir yanında gelmiş davetli konuşmacılar, nükleer santrallere yatırım yapmak isteyen uluslararası firmalar ve bu uluslararası firmalar ile çalışmak isteyen yerel firmaları, kamu ve yerel yönetim kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya getirmiştir.


Hacettepe Üniversitesi organizatörlüğünde yapılan bu zirve nükleer enerji ile ilgili tüm kurumları bir araya getiren ilk zirve olup, 30 Mayıs 2014’te Prof. Dr. Şule Ergün açılış konuşmasında hiç beklemedikleri kadar ilgi gördüklerini belirtti.

Zirvenin ilk gününde 2. konuşmacı olarak Prof.Dr. Harold Dods; nükleer enerjinin güvenli, nispeten ucuz bir enerji olup nükleer insan kayıpların diğer enerji üretimlerine göre düşük olduğunu slaytlarla destekledi.

3. konuşmacı olarak Devlet Bakanı Yardımcısı Sn. Hasan Mercan ”bu zirveyi ilk olmasının onu mutlu etmediğini çok önce bu zirvelerin başlamış olmalıydı” dedi. Enerjide nükleerin payının %15 dünya ortalamasını gerçekleştireceklerini belirtti.

4.konuşmacı Akkuyu CEO’su Fuad Akkum, Mersin Akkuyu’da yapılacak santralin yap- sahip ol - işlet yöntemiyle Novovoronej Nükleer Güç Santralinde uygulanan AES-2006 projesini gerçekleştireceklerini belirtti. Yapılan santralin 3.nesil olup güvenlik ve üretim kapasitesi açısından güncellenmiş olup Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nca onaylandığını ve projenin 4 aşamada uygulanacağını belirtti. Bu aşamaların;
1.Hazırlık 2010-2015,
2.İnşaat 2010-2023,
3.İşletme2020-2083,
4.İşletmeden çıkarma 2083 olduğu belirtildi.
Proje maliyeti 20 Milyar USD olduğu ve santral her biri 1200MW’lık 4 üniteden oluştuğu ifade edildi. Bu değerler tek başına Türkiye’nin güç ihtiyacının %7sini karşılayacağı, %49 yabancı yatırımcıya açık olup ana ekipmanlar hariç diğer malzemeler Türk şirketlerince temin edilebileceği belirtildi.

Rosatom adına Fuad Akhundov uranyumun çıkarılması, hazırlanması ve yakıt olarak reaktörde kullanılması, bilhare çıkan atığın uzaklaştırılmasına kadar bütün kademeleri gerçekleştirdiklerini reaktörde sağladıkları teknolojik üstünlüklerini izah etti. Toryum ile ilgili bir planları olmadıklarını belirtti.
Green Peace’den Vladimir Chugrov; Rosatum yetkilisinin yolsuzluğa karıştığını nezarette olduğunu ve oluşan kazaların açıklanmadığını belirtti.

Japon Prof. Dr. Akira Omoto nükleer kazada 2 kişinin tahliyede öldüğünü belirterek bütün santrallerini rehabilite ettiklerini açıkladı. Kapalı santrallerden 2 santrali bu şekilde devreye aldıklarını ifade etti.

Fransız Dr. Gerard Cognat ülkelerindeki santrallerin güvenlik sorunlarına temas etti.

Bulgar Desislava Kirilova ülkeşindeki nükleer ömrü dolmuş 4 üniteyi kapatarak, 5-6 üniteleri işletmeye aldıklarını belirtti.

Bunun dışında gerek Türk, gerekse yabancı konuşmacılar Nükleer santral güvenliği ve bunların denetimi, yer seçimi, dizaynı,  santralin proje kontrolü, halkla ilişkiler süreci ve nükleer eğitimi üzerinde durdular. Türkiye’nin bu konulardaki hazırlığı sorgulandı.

Zirvenin 2. Günü olan 31 Mayıs 2014’te ilk konuşmacı olarak Prof.Peter Storey,Nükleer reaktörler için yetkin bina mevzuatı başlıklı sunumunda; “IAEA’nın Safety Reports Series No:79” kitabından yararlanılabileceğini, bina kullanımı ve yapımı hakkında eğitimin ve gelişmenin gerekliliğini, bilgi ağının içerisinde yer almanın zorunluluğunu ifade etti.

2.konuşmacı olarak Keith Parker, “Nükleer Güç Yetkisi konusunda U.K.’de ne yapılıyor” konulu sunumunda NIA ve UK Nuclear Industry hakkında bilgi verdi. Nükleer endüstrisi’nde kaynak zincirindeki anahtar parametrelerin nükleer güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve uygulanmasından başlayarak güvenlikteki kalitenin önemini hatırlattı. U.K. Nuclear Industry’nin Dünya’daki Nükleer konusunda işbirliklerini ve herbir işbirlikçinin görevin tanımladı.Atık yönetiminin önemini vurguladı.
Prof.Dr.Üner ÇOLAK’ın Başkanlık ettiği “Nükleer Santrallerde Konum” başlıklı bölümde konuşmacı olarak Akkuyu Projesi’nde  görev alan Oleg TİTOV ve Valeriy LOBOVİCH Türkiye’deki Akkuyu Projesi’ni anlatarak, projeyle ilgili şimdiye dek yapılanları ve gelecekte yapılacakları anlattı.
TETAŞ’ın genel müdürü Münib KARAKILIÇ’ın konuşmasında TETAŞ’ın görev ve sorumluluklarını anlattı.
TSE’de elektrik elektronik mühendisi Gürsel ERATAK ise örnek güç santralleri konusunda, standart ve standardizasyon, standizasyon paydaşları hakkında bilgi verdi. Ayrıca ISO,IEC, ITU, CEN, CENELEC, ETSI ve IAEA ‘nin nükleer ile ilgili kısımlarının standardlarını anlattı.
Proje Gözetim Mühendislik şirketinden Arzu YAĞCI ise PGM’yi tanıttı.

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan (MEVKA) Mücahit Yasir KINALI MEVKA’nın görev, vizyon ve misyonundan bahsetti.