..

..
..

19 Kasım 2019 Salı

DÜNYA NÜKLEER ÜNİVERSİTESİ’NDEN SEÇKİN BİLGİLER VE DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR (II)SİGORTALANMA DURUMU
1.      Nükleer güç reaktörlerinin operatörleri sigortalıdırlar. (İstenmeyen olay ne olursa olsun bu böyledir.)
2.      Nükleer kaza halinde yapılacak işler o memleketin milli kanunlarına ilave olarak, uluslararası alınan ek kararlarda (international conventions) detaylı kararlarda yazılmıştır ve uyulması mecburidir.
DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
1.      Bütün nükleer reaktörü olan ülkelerde milli kanunlar vardır ve bu kanunlarda kaza halinde derhal ödenmek üzere reaktör operatörlerinin bir fonu vardır. Amerika’da Endüstri’den bu durumda derhal alınmak üzere 13 milyar dolar hazır bekletilmektedir.
2.      Viyana anlaşması, Paris anlaşması ve Ek Büyük Uluslararası antlaşmalar yapılmıştır ve sınırlar arası tahribatın karşılanması temin edilmiştir.

GÜÇ ÜRETMEYEN ÇOK SAYIDA NÜKLEER TATBİKATLAR
Bunlar çok sayıdadır ve ileri toplumlarda tatbik edilmektedir.
1.      Nükleer teknolojinin çeşitli tatbikatları elektrik elde edilmesinden başka, tıpta, endüstride, taşımacılıkta, ziraatte çok ileri faydalar sağlamıştır ve kainatı anlamamıza yardım etmektedir.
DESTEKLEYİCİ HAKİKAT
1.      Her sene, dünyanın her tarafında 30 milyon tıpla ilgili alet çalışmaktadır. Bunlarda radyo-izotoplar kullanılır. (Teknetium-99 m gibi) Rusya nükleer güçle çalışan gemilerini kullanarak kışın bile bu önemli deniz yollarını açık tutmaktadır. NASA’nın Curiosity Rover gemisi enerji kaynağı olarak plutonyumu kullanmaktadır.
NÜKLEER KAZALAR
Nadir ve çok tehlikeli olmayacak.
1.      Çok ciddi nükleer kazalar nadirdir. Nükleer enerji, diğer bütün elektrik üreten enerji kaynaklarına nazaran en az ölümlü kazalara sebep olan enerji türüdür.
2.      2011’deki Fukushima Daichi nükleer kazası Japonya’da ortalama insan yaşını kısaltacak derecede olmamıştır. Aniden kazaya müdahale eden insanlar bile uzun vadeli radyasyon hastalıklarına yakalanmadılar.
3.      Fukushima ve Çernobil kazalarının en büyük etkisi, radyasyon korkusunun ekonomik ve sosyal alanlarında olmuştur.
4.      Radyasyondan korunma standartlarının gözden geçirilmesi, radyasyona yakalanan halkın hayat standartlarının yükseltilmesi için acil bir gereklilik olarak durmaktadır. Halkın radyasyona maruz kalmaması için daha az insanla daha hızlı yer değiştirmeler yapılmalıdır.
DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
1.      Nükleer enerjinin kazaları arasında sadece Çernobil kazasında ölçülebilir radyasyon etkileri bulunmuştur. 30 ölüm ve 4000 tiroit kanseri olayı çocuklarda görülmüştür. Tiroit kanseri %90 kurtuluş yüzdesi ile iyileştirilebilir.
2.      Fukushima Daichi’de olan kazada alınan radyasyon sağlıkla ilgili etki yaratmadı. UNSCEAR teşkilatına göre işçilerin büyük bir kısmında ve genel toplumda herhangi bir etki görülmesi beklenmiyor.
3.      Çernobil kazasından etkilenen 300.000 insan, bulundukları yerlerden alındı, başka yerlere yerleştirildi. İçlerinde alkol kullananlar arttı, sigara içenler çoğaldı, dietler yüzünden fizyolojik etkiler arttı.
4.      Japon Tekrar Yapılanma Ajansı’nın bir raporuna göre Fukushima’da ilk ölenlerden 34’ü (çoğu yaşlı idi) kendilerine evlerini terk etme baskısı sonunda vuku bulmuştur.
Doç.Dr.Çetin ERTEK
16.11.2019

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder