..

..
..

19 Haziran 2017 Pazartesi

Milli DAVAMIZ: Yeşil Çekirdek Toryum Enerjisi Davamız-2/ Mustafa ÖZCAN

Figes İleri Mühendislik ve Arge Teknolojileri Dergisi'nde ,2017,1,13 sayısında yayınlanan yazısının 2.bölümünü sizlerle paylaşıyoruz.

Bu kapsam ile TETP, Yıllık Çalışma Programları çerçevesinde toryum enerjisi düzeninin kazanımına yönelik olarak belirlenen hedefler doğrultusunda 2012-2017 yılları arasında yurtiçi ve dışında pek çok etkinlikte bulunmuştur. Bu etkinlikler kapsamında, özgülve özgün proje oluşturulması, kitlesel bilinçlendirme, ilgili bakanlıklarkurumlar ve özel kuruluşlar nezdinde farkındalık yaratmagirişimleri ile medyada tanıtımlar gibi çalışmalar sayılabilir. İşte yeşil çekirdek toryum konusundaki bu etkinliklerimiz doğrultusunda geçmiş dört yılı aşkın sürede kritik ve öncelikli karakterdeki başarılı uygulamalardan bazıları hakkında kronolojik sıra ile kısaca şunları belirtebiliririz:

1. Hemen ilk aşama olarak 2013 yılı birinci çeyreğinde, Ankara’daki ilişkili, ilgili, yetkili istekli ve etkili olabilecek kişilerden onlarcası nezdinde Kurucu Moderatör Mustafa Özcan tarafından gerçekleştirilen ziyaretler ile toryum konusunun ülkemiz için önemi ve aciliyeti hakkında gereken farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Bu suretle, o tarihlerde küresel düzeyde ortaya çıkmakta olan “Toryum EnerjisiRönesansı olgusu paralelinde özel küçük bir topluluk için dahi olsa Yurdumuzda da ilksel farkındalık için bir nüve teşkil edilmiş oldu.

2. Ardından hayati önceliğine karşılık, ilki 1993 yılında yapıldıktan sonra küllenmeye yüz tutmuş Toryum konusunu ele alan çalıştayın birbenzerinin hazırlanmasına girişildi. Yapılacak çalıştay ile konunun Türkiye’de esas olarak akademik ve teknokratik dünyanın gündemine yeniden gelmesi hedeflendi. Böylece Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu’nun ev sahipliğinde,23 Mayıs 2013 tarihinde kamuüniversitesivil toplum ve araştırma-mühendislik kuruluşlarısanayi ve medya kesimlerinden gelen konuya gönül vermiş yetmişe yakın seçkin yetkilinin katılımı ile I.TETP 2013 Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, başta üniversiteler olmak üzere bürokrasi medya ve araştırma kuruluşları ile özel şirketler bağlamında toryumun Türkiye’nin gündemine daha bilinir olarak gelmesi ve ayni zamanda da, katılımcı görüşlerinin katkısı ile sonraki yıllar için uzun erimli hedeflerin planının yapılması sağlamıştır.

3. Öte yandan, Türkiye’nin konuyla ilgilenen hedef kitlesi için uzman ve meraklı kategorileri bağlamında sağlıklı, derinliklietkili ve açık bir bilgilenmenin olabilmesine yönelik iletişim sağlanması amacı ile İnternetten yararlanılarak iletişim forumu,  makale blogu ve twitter hesabı şeklinde sanal ortamlar oluşturulmuştur. Ayrıca, etkili iletişim stratejisinin olmazsa olmazı olan simgeselleştirmenin sağlanmasına yönelik olarak da Yürütme Kurulu üyesi Süleyman Satal vasıtası ile Thorium Turk Logosu tasarımı yapılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder