..

..
..

23 Haziran 2017 Cuma

ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ’NDE DENEYSEL REAKTÖR FİZİĞİ ÇALIŞMALARI IX


CANDU tipi reaktör bize en uygun olanı idi. Çünkü bu reaktörde güç üreten basınç tüpleri yere paralel olarak dururlar. Birşey olduğu zaman reaktör kalbinin bir noktasından itilir, dışarı alınırlar, öbür ucundan yeni yakıt elemanı aynı hızla yüklenir. Basınçlı kazan yoktur. Ağır su moderatör olarak kullanıldığında, reaktörün boyutları daha küçülür. Bu günlerde Kanada’ya yerleşmiş bir Türk arkadaşımız, CANDU reaktörüne Toryum yüklemekle uğraşmaktadır. Ergimiş tuzlu, Toryum ile çalışan reaktörler, Amerika’da yıllarca başarı ile çalışmış, sonra A-bombası yapım düşüncesi hakim olunca terkedilmiştir. Isının aniden çok artması halinde bu reaktörler, kalpte otomatik, kendi kendine eriyen bir düzenekle kendini kapatır. Tenis topu büyüklüğünde binlerce yakıt elemanı kullanan, Toryumla çalışan reaktörler de vardır. Yüksek sıcaklıkta çalıştığı için (850o C’tan yukarı) bu reaktör aynı zamanda hidrojen üretiminde de kullanılır. Bir de Nobel Ödülü kazanmış Prof.Dr. Carlo Rubia’nın hızlandırıcı ile ateşlenen spallation reaktörleri vardır. Kitabımda bu tip reaktörü, füzyon reaktörü ile karşılaştırdım.
Esas ihtisas alanlarımdan birisi de fisyon reaktörlerinde nötron spektrumu, nötron tesir kesitleri, radyasyon tahribi, belirsizlikler ve gelecektir. Bu çalışmalarda fisyon nötron spektrumunun hesaplanması ve deneysel olarak bulunması, unfolding teknikleri ve ilgili tesir kesiti verileri, REAL-80 projesi (Reaksiyon hızlarının tahmini, ileri laboratuarların analizleri), REAL-84 Projesi, hafif sulu (LWR) reaktörlerde nötronların yaptığı tahribat, belirsizlikler ve yapılması lazım gelen çalışmalar. Bunlar benim şahsi fikirlerim ve sonuçlandırmalarımdır. Nötron spektrumunun teorik hesaplarında öngörülmeyen zorluklar nelerdir? Aynı şekilde, fisyon reaktörlerinde, nötron spektrumu ölçmelerinde zorluklar ve belirsizlikler nelerdir? Çok açık ve seçik şekilde, (LWR-PV) hafif sulu reaktörlerde basınç kazanındaki ölçülerdeki ilerleme programı ve sonuçlar tarafımızdan açıklanacaktır. Hataların kaynakları nereden ileri gelmektedir? Nötron akı spektrumunun unfolding’i, giriş spektrumu, tesir kesitleri, reaksiyon hızları ve bunların kovaryans matrisleri incelenecektir. Hasar tesir kesitlerindeki belirsizlikler irdelenecektir. Gelecekte yapılacak ölçmeler için, yeni verilerin elde edilmesinde standardizasyon ve daha iyi data ayarlaması ve belirsizliklerin tesbiti üzerinde hassasiyetle durulacaktır.
Bu çalışmada atomların yer değiştirme tesir kesitleri (displacement cross-sections), spektrum hesapları ve ölçümleri, unfolding teknikleri ve bununla ilgili nötron foil (varak) aktivasyon metodları irdelenmiştir. REAL-80, REAL-84 ve REAL-88 projeleri, hafif sulu reaktörlerde basınç kazanı dozimetreleri, fisyon tesir kesiti hesaplarındaki son ilerlemeler, yeni tesir kesiti ölçmeleri, yeni ölçme ihtiyaçları, foillerin (varakların) kendi kendini zırhlama etkileri, kendi kendini absorplama etkileri, yeni dozimetreler ve gelecek için tavsiyeler de ele alınmıştır. KISIM I’de hedefler ve amaçlar anlatılmıştır. KISIM 2’de, hafif su reaktörlerinde, basınç kazanı dozimetre ilerleme programı özetlenmiştir. KISIM 3’te, REAL-80, REAL-84 ve REAL-88 projeleri tanıtılmıştır. KISIM 4’te önemli hata kaynakları (dosimetri ve metalurji alanlarında) hafif sulu reaktörlerde, basınç kazanının çalışma hayatının sonu tahminleri anlatılmıştır. KISIM 5’te, diğer nötron spektrum ölçmeleri kısaca gözden geçirilmiştir. KISIM 6’da, standardizasyona giden yol irdelenmiştir. KISIM 7’de, nötron spektrum (enerji dağılımı) unfolding, nükleer malzemelerin güvenlik açısından ölçme metodları ve KISIM 8’de, sonuçlar, gelecekteki ölçümler için tavsiyeler takdim edilmiştir. Bu çalışmaların bir kısmı Viyana’ya gitmeden önce, bir kısmı da Viyana’ya gittikten sonra icra edilmiştir.
17.06.2017

Doç.Dr.Çetin ERTEK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder