..

..
..

30 Mayıs 2019 Perşembe

DÜNYA NÜKLEER ÜNİVERSİTESİ’NDEN SEÇKİN BİLGİLER VE DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR1.      Dünyamızın iklimini değiştirmemesi için, global olarak, bütün temiz enerji teknolojileri devreye girmelidir. Nükleer enerji, çözümün önemli bir parçasıdır.
2.      Elektrik üretirken, CO2’nin gramını havaya atmamamız için acil tedbirler almalıyız. Bunun için yeni teknolojilerin gelmesini bekleyemeyiz.
3.      Rüzgar enerjisinden elektrik elde edilmesinde olduğu gibi nükleerde CO2 emisyonu, bütün diğer elektrik elde eden tekniklerin en azı üretilir.
4.      Nükleer enerji, iklim değişimi çözümü için ispatlanmıştır, kurulmaya hazırdır ve ani genişletilmelere de kendini hazırlamıştır.
5.      Nükleer enerji sera gazlarının emisyonunu azaltmak için çalışma ömrünün uzatılması yolunda bütün çalışmalarını tamamlamıştır.
6.       
DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
1.      Son beşinci IPCC Sentez raporuna göre 2050’de iklimi 2o c artışla kapatmak için, dünyanın elektriği çok düşük karbon üreten fabrikalarının %80’e ulaşması gerekmektedir.
2.      Enerji depolaması veya atılan karbonu tekrar yakalama teknolojileri, geniş çapta önümüzdeki 10 sene içinde gerçekleştirilebilir veya gerçekleştirilemeyebilinir. Fakat her halükarda araştırma ve geliştirmelerin devam etmesi gerekiyor.
3.      CO2 emisyonları nükleer enerjide, güneş enerjisine göre 3 misli daha azdır. Doğal gaz güç reaktörlerine göre 30 misli daha azdır.
4.      Dünyanın en çok CO2 emisyonu yapan ülkelerde nükleer enerji kapasitesi derhal arttırılabilinir. Fransa aşağı yukarı 20 senede nükleer enerjide %75’e çıkmıştır.  
5.      OECD ülkelerindeki büyük nükleer güç reaktörleri en az CO2 üreten reaktörlerdir. Bu santraller 1971 yılından beri 56 gigaton CO2’nin havaya karışmamasına yardım ettiler. Bu miktar, bugünkü hızı ile 2 senelik toplam CO2 milyar tonluk CO2’ye eşittir.

(DECOMMISSIONING) ÖMRÜNÜ DOLDURAN REAKTÖRLER PARASI HAZIR VE DAHA DA KOLAYLAŞIYOR
1.      50-60 yıl  çalıştıktan sonra kapatılan güç reaktörlerinin sonuna (decommissioning) denir. Buna ait kaynak, reaktör çalışırken biriktirilir. Bu meblağ reaktörün inşa masraflarının küçük bir kısmını teşkil eder.
2.      Uluslararası nükleer sanayi bu alanda çok şey öğrenmiş durumdadır. İleri kesme teknikleri, robotik yaklaşımlar gelişmiş haldedir.
3.      Modern nükleer tesisler decommissioning derslerinden çok şey öğrendiklerinden, bu iş sonraki reaktörler için daha kolay olacaktır.
4.      Nükleer reaktörler ömürleri bittikten sonra, bulundukları alan yeşil saha olarak kullanılabilir, fakat o yerde yeni bir reaktörün kurulması en kullanışlı çözümdür.

DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
1.      Fransa’da EDF, 23 milyar euroluk bir fon kurarak, sattığı her kilowatt saat için, 0.14 euro/kWh decommissioning ve atık idaresi (waste management) harcayarak bu işi halletti.
2.      Bugüne kadar, 110 ticari güç reaktörü, 46 deneysel veya proto-tip reaktör, 250’den fazla araştırma reaktörü ve yakıt çevrim fabrikaları ömürlerini tamamlayarak decommissioning’e alındılar.
3.      Decommissioning masrafları reaktör designlarına bağlı olarak değişir. Gaz soğutmalı reaktörlerde decommissioning $ 2.600/kW mal olurken, son modern su soğutmalı reaktörlerde masraf $ 200-1000/kW civarındadır. İlerde standardizasyon ve modüler sistemler için masraf daha az olacaktır. Decommissioning sonucunda Londra’da Olimpik Park Londralılara kalmıştır.
EKONOMİ
1.      Mevcut güç reaktörleri, düşük fiyatlarla düzenli güç sağlamaktadırlar.
2.      Bugünkü güç reaktörleri, lokal ekonomiye yardım edici, iş gücü sağlayan enerji kuruluşlarıdır.
3.      Yeni nükleer santraller, rekabetçi ve atmosfere en az CO2 verici ünitelerdir.
4.      Enerji politikalarında büyük kapitalli projeler esastır.
5.      Nükleer inşaat projeleri, bölgenin gelişme ve atılım makinalarıdır.
6.      Nükleer enerji üretim masrafları, inşaattan decommissioninge ve maden çıkartmaktan atık idaresine kadar herşeyi kapsar.

DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
1.      US Nükleer Enerji Enstitüsü, birçok elektrik kaynaklarının maliyetini bildiren raporlar yayınladı. Bütün yapılanlar için doğru olmamakla beraber, nükleer kömür ve gaza nazaran daha ucuzdur.
2.      Amerika’da ortalama 1.000 MW’lık nükleer güç reaktörü her sene 470 milyon dolarlık katma değeri ekonomisine ilave eder. Bu rakama 35 milyon dolarlık toplam iş geliri, 16 milyon dolarlık devlet ve lokal vergi gelirleri de dahildir.
3.      Yeni nükleer reaktörlerin kapital masrafları daha yüksektir, fakat birçok 10 yıllık çalışmasından sonra, çok düşük karbon üreten elektrik kaynakları arasında en rekabet edilebilenler arasındadır.
4.      Bugün hemen hemen bütün güç üreten nükleer reaktörler ya devlet tarafından kontrol edilirler veya elektrik piyasası tarafından regüle edilirler. Bu finans risklerini, politik riskleri azaltacak yönde etki eder. Diğer elektrik güç kaynaklarının riskleri daha fazladır.
5.      İngiltere’nin yeni nükleer güç reaktörlerini kurarak, GDP’sini önümüzdeki 15 yıl boyunca 5 milyar pound/sene arttıracağı bildirildi.
6.      Fosil yakıtların sağlık ve çevreye yaptığı zarar, Uluslararası Para Fonu’nun bir çalışmasına göre, her yıl 2 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Doç.Dr.Çetin ERTEK
25.05.2019

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder