..

..
..

9 Mayıs 2019 Perşembe

NÜKLEERDE EN İLERİ LABORATUAR VE ERGİMİŞ TORYUM TUZLU REAKTÖR ÇALIŞMALARIErgimiş Toryum Tuzu ile yapılan çalışmalar 2013’ten itibaren müthiş artmıştır. Fransa ve Almanya’nın en ileri nükleer laboratuarlarının, birbirlerine müthiş destek olarak yaptıkları olağanüstü çalışmaları göz kamaştırıcı bir şekilde var hızı ile devam etmektedir. Karlsruhe Araştırma Merkezi, Technical University Delf, Fransa’nın CEA İleri Araştırma Merkezi, Marcule nükleer merkezi, Montreal araştırma merkezi daha birçokları omuz omuza vermişler LİF-ThF4, LiTh-U-LiF4 daha birçok ergimiş tuz reaktörlerinde yakıtın fiziksel stabilitesi, kimyasal stabilitesi üzerinde çalışıyorlar. Sonuçlarını en temayüz etmiş ilmi dergilerde birbiri peşi sıra sunuyorlar. Low and high conductivity şartları inceleniyor. Ergimiş tuzda meydana gelen korrozyon parçacıklarının tesbiti ve ölçülmesi. Yakıtı içine alan kazanın korozyono dayanıklılığı. Nikel bazlı paslanmaz çeliğin yüksek sıcaklıklardaki tutumu. Ergimiş tuzdaki berilyum konsantrasyonunun artmasının viskoziteyi nasıl arttırdığı, demir, molibden ve nikelin kazana etkisi, alaşım çalışmaları, korozyon-alaşım çalışmaları, Capelli ve arkadaşlarının ısı akışı-entalpi mukayesesi-korelasyonu (2013 yılı çalışmaları), ısı dağılımı ve evaporasyon etkisinin başlaması ve molecular dinamik. Fine-tune interaction potentials determinations. Local structure determination (Li, Th)Fx (Recent articles in Journal of Nuclear Matter).
Viscosity ve electro-conductivity predictions. CALPHAD Calculation Code Phase Diagram calculations and comparison with experiments. Minimization of Gibbs Energy. Ionic Fluids Calculation. Structural thermodynamics model. Fusion Entalpy Data. ThF4 calorimeter experiments. Kalorimetrenin cinsi ısı-akış kalorimetresi. Bu çalışma bütün detaylarıyla Anna Smith tarafından TEC 2018’de sunulmuştur. Çalışmanın başlığı “Comprehensive Salt Modeling”dir. Çalışmalar,
Structural mechanics
Thermodynamics
Kalorimetry
Disiplinleriyle mukayeseli olarak yapılmıştır.
FİGES A.Ş. Mühendislik olarak, ülkemizin nükleer teknolojiyi yakalamada ve kendi milli reaktör teknolojisini ileri götürmede belki son şansı olan “Toryum Ergimiş Tuz Reaktörleri” son derecede bünyemize uygun, yatırım maliyeti az olan, tehlikeleri içermeyen, tehlike anında kendi kendini kapatan, sistemlere derhal yapıcı olarak girmek son derecede önemlidir. Büyük maddi manevi fedakarlıklarla başarılı bir Türk mühendislik firması olan FİGES A.Ş. ülkemizde ilk defa ileri atılımlar yaparak uluslararası projelerin içinde bizzat çalışmaktadır. ABD’de Kanada’da yapılan ETR çalışmalarında, FLIBE Energy Inc., ABD Enerji Bakanlığı’ndan (DOE), Temmuz 2018’de flüorürleme çalışmaları için 2.600.000 dolarlık geliştirme tahsisi almıştır. 2020’lerin ortalarında modüler 3 Mwe ile 100 Mwe gücünde ünitelerin kullanılır duruma gelmesi beklenmektedir. Hedef 5 cent/kW-saat elektrik üretim maliyetidir.
Terrestrial Energy Inc. Önce Kanada’da kurulan sonra ABD’de yan şirketini açan bu kuruluşun geliştirdiği Integral Molten Salt Reactor IMSR hafifçe zenginleştirilmiş (%5) Uranyum-235 yakıt kullanmaktadır. Teknolojisinde açık yakıt çevrimi geçerlidir. Yakıt gene lityum flüorür ile karışık uranyum flüorür tuz karışımıdır. Şirketin ABD kolu Haziran 2018’de ABD Enerji Bakanlığı’ndan 3.15 milyon dolar destek fonu almıştır. Yüksek sıcaklıktaki ısı ve elektrik üretimi söz konusudur.
Transatomic Power Ltd: ORNL-MSRE modeline göre tasarlanan bu ETR’de düşük zenginlikte uranyum flüorür yakıt kullanılmakta ve reaktörün esas amacının enerji üretiminin yanısıra konvansiyonel reaktörlerden çıkarılmış olan kullanılmış yakıtlar içindeki çok uzun yarılanma süreli, yüksek aktiviteli transuranyum elementlerini (aktinitler) parçalayarak atık miktarını düşürmektir.
ThorCon (Martingale Inc.): Lityum flüorür, berilyum flüorür, hafifçe zenginleştirilmiş uranyum flüorür ve thoryum flüorürden oluşan tuz karışımını ergimiş halde yakıt ve soğutucu olarak kullanan ThorCon reaktörü, grafit yavaşlatıcılı thermal nötron spektrumunda çalışan bir ETR’dir. Modüler sistemde her biri 250 Mwe gücünde 4 üniteli 1000 Mwe olarak tasarlanmaktadır. Dev tanker yapımında olduğu gibi yüzen gemilerde inşa edilmesi ve kullanılacak yere yüzerek getirilmesi mümkündür. Endonezya hükümeti kendi toryum kaynaklarını enerjiye dönüştürebilmek maksadıyla ThorCon reaktörü ile ilgilenmekte ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir.
Doç.Dr.Çetin ERTEK
04.05.2019

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder