..

..
..

12 Ocak 2020 Pazar

DÜNYA NÜKLEER ÜNİVERSİTESİ’NDEN KAİDELER (V)

KAİDELER HALKA AÇIK OLMALIDIR
 1. Nükleer endüstri en ince noktasına kadar kaideler kurallarla doludur. Kaideleri yazanlar teknik bakımdan çok donanımlı uzmanlardır.
 2. Kurallar açık ve anlaşılır olmalıdır. Halkın emniyet kurallarının yüksek olmasını bilmesi çok faydalıdır.
 3. Kaideyi yazanlar bağımsız olmalıdırlar. Kurallar endüstri ile birlikte yazılmalıdır ve işin içine siyaset kat’i surette girmemelidir.
 4. Standartlar harmonize edilmelidir. Emniyeti arttırıcı olmalıdır, nükleer enerjinin ekonomik olmasına hizmet etmelidir.

DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
 1. 2011 nükleer kazasını takiben Avrupa’daki uzmanlar, 2 yıl boyunca, 140 kadar reaktörün tabii felaketlere dayanıp dayanmayacağını incelediklerini biliyor muydunuz?
 2. Birçok nükleer regülatörler, kendi kendilerini kontrol ederek halka tam manasıyla faydalı olup olmadıklarını sınadılar.
 3. Çin, Güney Kore ve Japon regülatörler Fukushima kazasından sonra birbirlerinin bağımsızlığını kontrol ettiler.
 4. Dünya nükleer Association’nun CORDEL çalışma grubu, standartların harmonizasyonu üzerinde çalıştı. Milli kural kurucularla birlikte, MDEP (Multinational Design Evaluation) programında forum çalışması yaptılar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI (RENEWABLES)
Nükleer enerjiyi tamamlayıcı enerjilerdir.
 1. Sürdürülebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji verimini arttırıcı geleceğin kaynaklarıdır. Birlikte planlandığı zaman harmoni içinde çalışmayı sağlarlar, kötü, dışarıya kirletici atılmalarından insanlığı kurtarırlar, enerji emniyetini temin ederler, üretimin ekonomik olmasını sağlarlar.
 2. Birçok çalışma sistemi kurulabilir. Elektrik pazarı kontrol altına alınır. Hükümetlerin bir pazarlama çerçevesinde karar vermesini gerektirir.
DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
 1. İsveç düşük karbon kaynakları üzerinde çalışmaktadır. Nükleer, hidro, rüzgar ve biyoyakıt/biyo kütleden elektrik enerjisinin %95’ini elde etmektedir.
 2. Kontrolsüz sürdürülebilir kaynakların devreye girişi üç türlü etki yaratır. Kapasite fazlası, spot pazar fiyat çöküşleri ve intensive üretimlerden uzaklaşma meydana gelir. OECD’ye göre, güneş ve rüzgar enerjisi (grid sistemi ve onun yedek tesisleri) nükleerden 10 kat daha pahalıdır.

GÜVENLİK (SAFETY)
Operasyon için değişmez kaide güvenliktir.
 1. Nükleer enerji güvenlidir. Bu enerji üretimi dalında en emin yoldur.
 2. Global nükleer endüstri kuvvetli güvenlik kültürüne sahiptir. Halkın sıhhatinin korunması esastır.
 3. Nükleer enerji çok sıkı kurallar olmadan lisans verilip çalıştırılamaz.

DESTEKLEYİCİ HAKİKATLER
 1. Nükleer, büyük enerji kaynakları arasında en az direkt ölümlere sebep olan enerji dalıdır. (Sıvı haline getirilmiş gazdan ve hidro-elektrik santrallerden 100 kat daha az)
 2. Her güç reaktörü, Dünya Operatörler Birliği’nin (World Association of Nuclear Operators, WANO) seçkin üyesidir ve onlar kendi aralarında işbirliği yaparlar, IAEA yardımıyla en iyi pratiklerini birbirleri ile paylaşırlar, hakem teftişleri düzenlerler.
 3. Japonya’daki 2011 nükleer kazasından sonra, Avrupa’da 140 nükleer reaktörden fazlası tek tek tabii bir felakete uğramaması için gözden geçirildi.

Doç.Dr.Çetin ERTEK
 04.01.2020

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder