..

..
..

15 Ekim 2019 Salı

MATTER IS BUILT ON A UNIVERSAL MATTER ARCHITECTURE – TOLGA YARMAN’IN “THEQUANTUM MECHANICAL FRAMEWORK BEHIND THE GENERAL THEORY OF RELATIVITY” ADLI KİTABINDAN KESİTLERSağ elini yukarıya kaldırmış dünya üzerinde oturan bir gözlemci elinde bir taş düşünelim. Sağ elindeki taşı serbest düşüşle yere bıraksın, daha alçak konumdaki sol eli ile taşı yakalasın. Bu kapalı sistem taş ve dünyadan meydana gelmiş. (Arada havayı ihmal ediyoruz.) Taş düşmesi sırasında enerji sabit kalır. Dünya taştan çok daha masif olduğundan momentum korunumu burada geçerlidir. Sadece taş kinetik enerji kazanır. Gözlemci sisteme karışıp taşı yakaladığı anda, kapalı sistemden (düşen taş ve dünyadan meydana gelmiş) kinetik enerjiye eşit enerjiyi alır. Bu örnek yazar tarafından Enerji Kaynakları (Resources of Energy) adıyla yazılmış, Anadolu Üniversitesi tarafından 1983’te basılmış kitapta irdelenmiştir. Bu kitap 2009’da Okan Üniversitesi tarafından tekrar basılmıştır.
Prof.Dr.Tolga Yarman’ın fikrini basit bir şekilde izah edecek olursak, enerji korunumunun relativistik kanununa göre bir alandaki bir parçacığın sükunet enerjisi, statik bağlanma enerjisi (binding enerji) kadar azalır.
Atomik dünyada parçacık elektrik alan içinde olsa da gravitasyonel çekim alanında da olsa durum aynıdır. Bu durum başka bir alana da tatbik edilebilir. Bütün bunlar, bağlanma oluşurken parçacığın iç yapısının değişmemesi şartı ile doğrudur. Bu kabul veya düşünüş tarzı, kuantum mekaniği bazında Genel Relativite Teorisi (GRT) nin birçok problemlerinde tatbik edilebilir. Tolga Yarman bu problemleri başarı ile göstermiştir.
Eldeki objenin relativistik veya non-relativistik kuantum mekanik durumu birçok durumlar için Tolga Yarman tarafından irdelenerek çözülmüştür. Tolga Yarman, Moskova Teknik Üniversitesi’nde, 4.07.2005’te bağlı mion parçacığının bozunmasındaki gecikmeyi kendi teorisiyle izah etmiştir. Yukarıda kaynağını verdiğimiz kitabında, kendi teorisine ait 10 adet teorem tek tek matematik disiplinine uygun bir şekilde ayrı ayrı ispatlanmıştır. Durum şöyle özetlenebilir: izole partiküller sistemi elektrik veya gravitasyonel alanına bağlı ise boşluktaki sükunet kütlesinden daha az bir kütleye sahiptir, aradaki fark sisteme bağlanma enerjisi kadardır.
Prof.Dr. Tolga Yarman’ın yayınlanmış teoremleri bizi makro ve mikro dünyaların yeni birleşimine götürür.
Doç.Dr.Çetin ERTEK
12.10.2019

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder