..

..
..

4 Mart 2018 Pazar

Nükleer Enerjiden Çıkan Almanya’da Rüzgar ve Güneş Enerjilerinden Elektrik Üretiminde Büyük Atılım ve Ülkemizdeki Durumla Karşılaştırma
11 Mart 2011 tarihindeki Fukuşima nükleer santralındaki büyük kazadan hemen sonra Almanya, nükleer enerjiden çıkış kararı aldı ve ülkedeki tüm nükleer güç santrallarını 2023 tarihine kadar kapatmayı planladı. Almanya kapsamlı bir programla ileride oluşacak elektrik açığını nasıl kapatacağını belirledi.
Bu programın en önemli bölümü rüzgar ve güneşten elektrik üretimini büyük ölçüde artırmaktı.
Türkiye’de de, Almanya’daki kadar olmasa da, özellikle rüzgardan elektrik üretiminde sevindirici gelişmeler oldu.
Bu yazımızda, önceki yıllardaki ilgili yazılarımızı, aradan geçen 7 yılda, Almanya’daki ve Türkiye’deki gelişmelerin ve verilerin ışığında güncelleyerek son bilgileri aktarmaya çalışacağız. Almanya’da hedef, toplam elektriğin 2030 yılında % 50 ve 2050 yılında ise % 80’inin Yenilenebilir Enerjilerden (YE) üretilmesidir.  Bu hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağı ise bilinemiyor. Hükümetin 2011 yılında kabul ettiği Enerji Dönüşümü (Energiewende) planıyla ilgili olarak ortaya çıkan çok çeşitli sorunların ayrıntılarını başka bir yazımızda ele alacağız.
Yazımızdan çıkan sonuçları özetlersek:
Almanya’da 2017 yılında fosil, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen toplam 654 Milyar kWh’lık elektriğin, 105 Milyar kWh’lık bölümü (% 16,1) rüzgar, 40 Milyar kWh’lık bölümü (% 6,1) ise güneş kaynaklıdır (*).
Yaklaşık aynı nüfusu bulunan ülkemizde 2017 yılında, daha çok doğalgaz, kömür ve barajlardan üretilen toplam 280 Milyar kWh kadar elektrik enerjisinin (Almanya’dakinin % 43’ü kadar), 16 Milyar kWh (% 6) kadarı rüzgar (Almanya’nın % 15’i) ve 1,1 Milyar kWh’ı (%  0,4) da Güneş (Almanya’dakinin % 3’ü kadar) kaynaklıdır. Buradan, ülkemizde rüzgardan elektrik üretiminin daha da artırılmasının yanı sıra, güneşli günleri ve saatleri Almanya’ya göre bol olan ülkemizde, özellikle güneş enerjisinden elektrik üretimine çok daha fazla hız verilmesi gereği açık.
Almanya‘da, rüzgar ve güneş enerjilerinden elektrik üretimiyle ilgili bu büyük atılıma rağmen, ileride nükleer enerjinin tümüyle yokluğundan doğacak elektrik açığı kapatılamayacağı için, kömürlü ve doğal gazlı yeni santralların yapımı da sürüyor. Resmi bir raporda 1 linyitli (1100 MW), 2 taşkömürlü (Toplam 2052 MW) ve 19 doğal gazlı (Toplam 9500 MW) olmak üzere 2025 yılına kadar ve sonrasında, çeşitli yıllarda, işletmeye açılacak fosil yakıtlı santralların yapılmakta olduğu ya da planlandığı yer alıyor /1/. Buna karşın, 2020 yılına kadar, toplam 1800 MW gücünde fosil yakıtlı 8-10 adet eski santralın da kapatılacağı bildiriliyor /1/. Buradan fosil yakıtlı santral gücünün ileride net 11000 MW kadar artacağı anlaşılıyor ki bu 10 adet nükleer santral gücüne eşdeğerdir. Greenpeace‘in bir raporunda ise 13 adet kömürlü santralın yapımı açıklanıyor /2/. Fosil yakıtlı santralların saldığı gazlarla yavaş yavaş sağlığı, çevreyi ve iklimi olumsuz etkilediği ise biliniyor. Aşağıdaki Sekil 1 ve alt yazıda kömürlü bir santralın durumu gösteriliyor.

Şekil 1: Almanya‘nın  Kuzey Saksonya eyaletindeki Mehrum Taşkömürlü Elektrik santralı 250 m‘lik ince uzun bacasıyla ve geniş soğutma suyu kulesiyle 650 MW net güçte elektrik üretiyor (kömür yakılmasıyla saatte havaya 2,5 milyon m3  bacagazı ve 24 ton kül atıyor). Santralda taş kömürünün yanı sıra saatte 144 ton arıtma çamuru da yakılıyor (Foto: dpa)

Şekil 2’de Almanya’da 2016 ve 2017 yıllarında üretilen brüt elektriğin enerji kaynaklarına göre dağılımı gösteriliyor. Yenilenebilir Enerjilerle (Erneuerbare, YE) elektrik üretiminin, toplam elektrik üretimi olan 654 Milyar kWh‘a  oranı 2017’de % 33,1 değerine yükseldiği  görülüyor (Aslında elektrik kullanımında tasarruf yapılabilseydi, toplam elektrik üretiminin azaltılması gerekiyordu ama yapılamadı). YE içinde Rüzgar ve Güneş Enerjilerinin topam payı % 22 kadardır. Şekilde, Rüzgar % 13,3 (karada), Rüzgar % 2,8 (denizde), Güneş % 6,1), Su / Barajlar % 3; Taşkömürü %  13,1, Linyit % 22,6, Nükleer % 14,4, Doğalgaz: % 5,1 ve diğerleri gösteriliyor. Almanya’da 2017’de, fosil kaynaklı enerjiler toplamda % 41 ile yine en büyük katkıyı sağlıyorlar.


 Şekil 3: Almanya’da bir rüzgar santralı pervanelerinin büyüklüğü, kurulma sırasında görülüyor

Çizelge 1: ALMANYA’da ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ KAYNAKLARLA İLGİLİ
KURULU GÜÇLERİN DAĞILIMI
Auswertung Kraftwerksliste Bundesnetzagentur  02.02.2018 (Bu değerlerin içinde, Lüksemburg, İsviçre ve
Avusturya’dan Almanya şebekesine elektrik besleyecek kurulu güçler de vardır).
ENERJI KAYNAKLARI (SAĞLANAN KURULU GÜÇ DEĞERLERİ SAĞ SÜTUNLARDA)
KURULU GÜÇ
Yenilenebilir Enerji (YE)
Evet  / Hayır (Net MW)
KURULU GÜÇ

Evet
Hayır
Toplam
Çöp (Toplam Çöpün yarısı YE)
894
894
1.788
Biyokütle
7.354
0
7.354
LİNYİT

21.203
21.203
Depolanmış gaz
185
0
185
DOĞALGAZ

29.548
29.548
Geotermik
39
0
39
MADENOCAĞI GAZI

234
234
NÜKLEER ENERJİ

9.516
9.516
Arıtma gazı
192
0
192
Akarsu
3.947
0
3.947
Çeşitli (yenilenebilir değil)

152
152
Mineral üretim

4.437
4.437
POMPALANMIS DEPO SUYU

9.452
9.452
Güneş enerjisi
 40.716
0
40.716
DIGER ENERJİLER 

2.758
2.758
Deposuyu (pompalanmamış)
  1.543
0
1.543
TAŞKÖMÜRÜ

25.048
25.048
EK ENERJİLER

227
227
Rüzgar enerjsi (Denizde)
  4.132
0
4.132
Rüzgar enerjsi (Karada)
 45.460
0
45.460
Toplam enerji MW
104.462
103.469
207.932

Öte yandan büyük ölçekli endüstrinin kullandığı enerji kaynakları gözönüne alındığında (Şekil 4), Yenilenebilir Enerjilerin payı sadece % 3,2 ile çok düşük kalıyor. Bu değer, yenilenebilir enerjilerin her an (gece gündüz) endüstrinin gereksinimini (gerekli olan yüksek miktarda elektrikle) karşılayamadığını gösteriyor. Bu nedenle, yenilenebilir enerjilerin elektrik üretimine katkısı, ileride daha çok artsa dahi, büyük endüsti için bunların her an sunum ve büyüklüklerinin yetersiz kalacağı ve fosil yakıtlı enerjilere gereksinim duyulacağı gözden kaçırılmamalı ya da yenilenebilir enerjilerle büyük ölçekli endüstrinin (çelik, aluminyum endüstrileri gibi) beslenemeyeceği görülüyor.
Şekil 4: Endüstrinin kullandığı enerjinin kaynaklara göre payları: Siyah: Doğalgaz, Sarı: Elektrik, Mavi: Petrol, Kırmızı : Linyit ve Taşkömürü, Yeşil:EE, Bordo: Uzaktan ısıtma, Gri : diğerleri (Statischtes Bundesamt,2013)
Bir hesaplama:

YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN YÜKSEK KURULU GÜÇLERİYLE ÜRETİLEN 
ELEKTRİK NEDEN AZ?
YE‘lerin,  diğerleri kadar yüksek olan kurulu güçleriyle üretilen elektrik, YE’lerin
 verimliliklerinin
fosil ve nükleer yakıtlılara oranla, çok düşük kalması nedeniyle  çok daha az.
  Örneğin:
Almanya‘da 2017’de 104.462 MW kurulu güçteki yenilenebilir enerjilerle üretilen
 toplam elektrik
654 x 0,331 = 216 Milyar kWh iken, yaklaşık aynı toplam kurulu güçteki fosil, 
nükleer ve diğer yakıtlarla üretilen
elektrik miktarı ise 654 x 0,669= 438 Milyar kWh ya da YE’lerle üretilenin iki katı 
olmuştur (Bkz.Çizelge 1).
Bunun başlıca nedeni YE’lerin günün 24 saati devreye girememeleri ve çok daha
 sık durdurulmaları sonucu
verimlerinin düşük olmasıdır (YE verimi: ortalama %24, diğerlerinin ortalama
 verimi ise: % 67).TÜRKİYE’deki Durum
Şekil 5: Türkiye elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı /3/ Çizelge 2: Türkiye’de 2016’da elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımını Milyar kWh ve toplam üretimdeki
payları  (% olarak)  gösteriliyor (2017 değerleri henüz tam olarak açıklanmadığından, 2016 değerleri kullanılmıştır).
2016’da Toplam Kurulu Güç: 78.497 MW, Rüzgar: 5.751 MW,Güneş: 832 MW. 2017 Kurulu Gücü: 83.000 MW /3/.


KAYNAK
ÜRETİM (GWh)
KATKISI (%)
İthal Kömür
47.717,9
17,39
Taşkömürü + Asfaltit
5.985,3
2,18
Linyit
38.569,9
14,06
Doğal Gaz
89.227,1
32,52
Sıvı Yakıtlar
1.926,3
0,70
Barajlı
48.962,1
17,84
D.Göl ve Akarsu
18.268,8
6,66
Rüzgar
15.517,1
5,65
Yenilenebilir Atık+ Atık Isı
2.371,6
0,86
Jeotermal
4.818,5
1,76
Güneş
1.043,1
0,38
TOPLAM
274.407,7
100,00SONUÇ
Türkiye’deki elektrik üretimi 2016 ve 2017 yıllarında, yaklaşık olarak, Almanya’dakinin % 43 kadarıdır.
Türkiye’de rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı % 6 kadar, güneş enerjisinin
payı ise % 1’in altındadır (sadece % 0,4).  Rüzgar ve Güneş enerjilerinden elektrik üretim değerleri 2017 yılı için
karşılaştırılırsa, Türkiye değerlerinin çok düşük kaldığı görülür:
Almanya‘da Rüzgar’dan Elektrik Üretimi: 105 Milyar kWh; Türkiye Rüzgar: 16 Milyar kWh
Güneş enerjisinden ise Almanya yaklaşık 40 Milyar kWh elektrik üretirken, Türkiye sadece 1 milyar kWh üretiyor
(1/40). Rüzgar ve güneş enerjileri için verilen ‚Kurulu Güç‘ ya da ‚kapasite‘ (MW) artımı değerleri oldukça yüksek
olmasına rağmen, bunlardan üretilen elektrik enerjisi (Milyar MWh) değerlerinin düşük olması, YE’lerin
verimlerinin düşük olmasındandır (ortalama %24 kadar).
Almanya örneğiyle, gerek rüzgar, gerekse güneş enerjisiyle üretilen elektrik enerjisinin, ülkemizde de,
toplam elektrik üretimine olan katkısının çok daha fazla artması ve buna uygun elektrik şebekesinin kurulması
 umulur. 

(*)  1 Watt: Elektrik güç birimi 1 saniyede üretilen ya da tüketilen 1 Joule’lük enerji
 (= 100 gramlık çukulata
 paketini yerden 1m yukarıya kaldırmak için gereken enerji).1 kWh, örneğin
 100 Watt’lık bir ampülün 10 saat
yanmasıyla tükettiği enerjidir. Örnek:1 milyar 100 Watt’lık am
pulü 10 saat yakabilmek için 1 milyar kWh’lık enerji
gerekecek. 

Not: Bu yazının kısa şekli, HBT dergisinin 101.sayısında yayımlanmıştır.

Kaynaklar:
/1/ Almanya BDEW- Enstitüsü, 21.04.2017 günlü raporu,
https://www.dropbox.com/s/tyacpmb5w4min9t/170421_BDEW-Kraftwerksliste_Online%20Dokument_Mitglieder_April%202017.pdf?dl=0
/2/ Greenpeace aç: /2/ https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/
kohlekraftwerke_im_bau_und_in_planung_tabelle_dez_2014.pdf
 https://www.teias.gov.tr/tr/i-kurulu-guc

Yüksel Atakan, Dr., Fizik Y.Müh,
Almanya


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder