..

..
..

12 Mart 2018 Pazartesi

DENEYSEL ÇALIŞAN BİR NÜKLEER FİZİKÇİ RADYASYONDAN NASIL KORUNUR?Şimdi size Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi’nde reaktörle, nükleer fizikle deneyler yapan araştırıcıların radyasyondan nasıl korunduğunu anlatmak istiyorum.
Elimizde iki önemli tedbir var. Bunlardan birincisi zaman, ikincisi kaynakla bizim aramızdaki uzaklık. Radyasyona ne kadar az zaman maruz kalırsak o kadar iyi. Radyoaktif  kaynakla aramızda mesafe ne kadar fazla ise o da bizim lehimize. Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi’mizde rahmetli Dr. Selahattin Göksel ve Dr. Yüksel Atakan tarafından özenle yetiştirilmiş büyük bir sağlık fiziği bölümümüz var. Hepsi çok değerli, kendi dallarında ihtisas sahibi çok dikkatli arkadaşlar. Ben onlara 1-2 gün evvel yapacağım nükleer deneyi anlatırdım. Ne yapacağım? Ne kadar zaman kullanacağım? 104 kg.lık Uranyum çubuklarından meydana gelmiş sistemi, TR-I atom reaktöründe, 4 saat ışınladıktan sonra yaptığımız 10 tonluk su tankından çıkarıp Uranyum çubuklar içindeki ince levhalardan üretilen Plutonyum oranını ölçmek. Sağlık fizikçi arkadaşlarımız ilk ölçüde 8 röntgenlik bir radyasyon ölçmüşlerdi. Üretilen Plutonyum miktarı 1 gramın milyonda birinin milyonda biri. Sistemi ölçme odasına ancak ertesi gün saat 3’te  alabileceğimi bildirdiler. Bekleyince radyasyon düştü, ölçmeler başladı.
Ben hep sağlıkçı arkadaşların gözetiminde çalıştım. Onlar ölçülen radyasyona konsantre oluyorlardı, ben de ölçeceğim deneye konsantre idim. Çıkan radyasyonlar, alfa parçacıkları, beta parçacıkları, gama parçacıkları, nötronlar, fren ışınları hepsinin tolerans değerleri ayrı ayrı belirlenmiştir.
Doç.Dr.Çetin ERTEK
10.03.2018

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder