..

..
..

3 Ocak 2018 Çarşamba

TÜRKİYEM NE OYALANIYORSUN? DERHAL ENDER TOPRAK ELEMENTLERİ VE TORYUM ENERJİSİNE YÖNEL!


Sene 1959. Türkiye nükleer enerji dalına tutunmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Atom Enerjisi Kurumu kuruluyor. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi  çalışmalarına başlıyor. Amerikan AMF firmasından (Swimming Pool Type Reactor) Yüzme Havuz Tipi Reaktör kuruluyor. 1961’de nötron üretmeye başlıyor. Aynı zamanlarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Nükleer Enerji Enstitüsü kuruluyor. TRIGA-MARK II tipi 250 kWatt’lık reaktör. Çekmece’deki 1 MW gücünde reaktör. Atom Enerji Kurumu her türlü sorumluluğu üzerine alıyor. Türkiye fişek gibi nükleer alana giriyor. Ordinaryus Profesör Cahit Arf Çekmece Araştırma Merkezi’nde. Dr. Ercüment Özizmir, Dr. Kaya İmre gibi beyinler Çekmece’de. Prof.Dr. Niyazi Tarımer gençleri yetiştiriyor. Onların ondördü de sonradan Türk üniversitelerinde profesör oluyor. Çekmece TR-I reaktörü önce 1 MW’ta çalışıyor. Sonra gücünü 5 MW’a çıkarıyor. 10 MW’a çıkmak için bütün hesaplar yapılmış, hazır. Türkiye, İran ve Pakistan’a nükleer mühendis yetiştiriyor. Çok değerli ilmi ÇNAM raporları üretiliyor.
Türkiye’de 1968 olaylarında, sağcı polis, solcu polis; sağcı profesör, solcu profesör gibi parçalara ayrılıyor. Türkiye’de ilim şaşı oluyor. 1999 zelzelesinde Çekmece’de hiçbir hasar yok. Çalışmalar zınk diye duruyor. 22 seneden beri nötron üretilmiyor. Hastalara izotoplar dışardan dövizle getiriliyor. (Daha önce Çekmece’de üretirdik.) Bu  işi yapan Türkiye çapında 375 adet firma var, oluk gibi dövizimiz dışarıya gidiyor.
Eskişehir, Sivrihisar’da 380.000 ton yeşil çekirdek Toryumumuz var. Elektrik üretiminde bize 300-400 sene yeterli. Senede bize getireceği zenginlik 75 milyar dolar. Üstelik Sivrihisar’da 17 değişik nadir toprak elementleri var. İnternette, bu platformu TETP http://toryumendertopraklarplatformu.blogspot.com/ adresinde bulabilirsiniz. Toryum Ender Toprak Elementleri Platformu. Bu 17 ender toprak elementlerinden birkaçını sayalım: Yterbium, Molibdenum, Neobium, Neodinyum, vs. Bunlardan örneğin Yiterbiumu al, plastik içine kat, çapraz bağlar meydana gelir, malzeme müthiş kuvvetlenir. Yiterbium, elektrikli arabalarda akümülatörlerde kullanılır. Amerika’daki Maryland ve Harvard Üniversitesi’nde zaman kristali yapımında kullanıldığını okuyoruz. 17 ender toprak elementlerini elde ederken atılan küspe içinde bol miktarda ve kaliteli Toryum bulunmaktadır. İşte bu Toryum bize yüzlerce yıl enerji üretecektir.
Okuyucularıma Carlo Rubia’nın bir saatlik enerji video konferansını tavsiye ederim. Amerika’da kayaların arasında bulunan doğal gaza kadar bütün enerji kaynaklarını açık bir şekilde anlatıyor. Kendisi Nobel Fizik Ödülü almış, çok değerli bir İtalyan ilim adamıdır. Kendisi ile Türk Fizik Derneği toplantısında  2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde tanıştık. Kendisine sormak üzere, “kütle nedir?” gibi 35 sorumu hazırlamıştım. Onları sormak kısmet olmadı. Çünkü eşi aniden hastalandığından ertesi gün ilk uçakla İtalya’ya uçtu.
Türkiyem ne bekliyorsun? Toryumda dünya ikincisisin. O topraklarda aynı zamanda 17 değişik nadir toprak elementleri var. Onları üret, kalan posa ile Toryum elde et. Şu anda 17 devlet tarafından üzerinde çalışılan Toryum projesinde tam yol ileri. Türkiyem ne bekliyorsun? Gereken ihaleleri yap. Kanunu değiştir. Türk firmalarını bir şemsiyede topla. Atom Enerji Kurumu bir lisans verme kurumu olsun. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ondan bağımsız olarak çalışsın. Çekmece’nin şu anki değerli müdürü, arkadaşımız, Dr. Gürsel Karahan da aynı fikirde. Bu suretle Çekmece’nin önündeki tıkaç açılacaktır. FİGES firmasının çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt de aynı fikirdedir ve Türkiye, Çekmece ve diğer ilgili firmalarla birleşerek TÜBİTAK’la birlikte ileri çok önemli bir adım atacaktır.
Toryum SAMOFAR konsorsiyumu 2015’te kurulmuştur. 11 partnerin yanında İsviçre ve Meksika’nın diğer firma ve devletlerin katılımı ile bir proto-tip üzerinde çalışmaktadırlar. Temmuz 2017 başında İtalya’da yapılan başarılı toplantıda, Türkiye çeşitli kurumlarından 12 uzmanla toplantıya davet edilmiş ve katılmıştır. Proje üzerinde ciddi çalışılmaktadır. Nükleer ciddi ve çok çalışmak ve bilgi isteyen bir daldır. 1000 M Watt’lık bir Toryum reaktöründe 24 saat/365 günde 0.44 ton Toryum ve 0.44 ton uranyum tüketimi olur. Diğer tip reaktörlerde 200 ton uranyum yakılır. Eskişehir’de yılda 5000 ton NTE üretilirse, 150 ton Toryum Dioksit elde edilir.
Türkiyem ne olursun bunları yap. İlk ona hemen girersin. 75 milyar dolar her yıl cebinde kalır, dışarı gitmez. Bütün gençlere iş bulursun.

Not: “Enerji, Erozyon, Fizik ve Nükleer Fizik” adlı kitabımda var. Güney Kore ile Türkiye’nin nükleer alanda karşılaştırılması, Devlet Planlama Teşkilatı’nın 5 yıllık planlarının mukayesesi. Bizim bulunduğumuz yer malum. Güney Kore ise şu anda nükleer teknoloji için bütün alt yapılarını tamamlamış ve dışarıya 1000 MWe’lik atom reaktörlerini satma durumunda.
30.12.2017
Doç.Dr.Çetin ERTEK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder