..

..
..

26 Aralık 2017 Salı

5. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI


Bu çalıştay 23 Ekim 2017 tarihinde Piri Reis Üniversitesi’nde Tuzla’da yapıldı. Önemli noktaları siz okuyucularımla paylaşmak istedim.
Çalıştay Başkanı Prof.Dr. Yüksek Mühendis Oktay Alnıak idi. Açılış konuşmalarından sonra Prof.Dr. Ünver Kaynak (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) dünyada ve Türkiye’de orta ve yüksek irtifa insansız hava araçları hakkında güzel bir sunuş yaptı. Türkiye’nin bu işi yakından takip ettiği ve bazı başarılı noktalara vardığı kanaatine sahip olduk. Murat Kurtlar (BOSCH Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Endüstri 4.0 ile geleceği şekillendirmek konusunda bizleri aydınlattı. Önder Yol (DMA Yönetim Kurulu Başkanı) ulusal elektrikli araç üretimi hakkında çok önemli başarılardan bahsetti. Elektrikli aracın bütün soft-ware ve hardware’ini %100 kendilerinin üretttiklerini anlattı. Bunu takip eden kısımda, Başkan Prof.Dr. Taner Berksoy (Piri Reis Üniversitesi) başkanlığında, bilgi çağı matematiği, Prof.Dr. Atilla Aşkar (Koç Üniversitesi) tarafından incelendi. Yük.Müh. Hasan Büyükkutlu, (Kutlusan Kafes San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü) dünyada açlık tehlikesi ve gıda sanayiinde ileri teknolojiler hakkında bilgi verdi. Prof.Dr. Bilgin Kaftanoğlu (Atılım Üniversitesi) sanayi gelişiminde neredeyiz ve sanayi 4.0 devrimine nasıl intibak edeceğiz, konusunu irdeledi. BOSCH Sanayi Bölge Müdürü Murat Kurtlar endüstri 4.0 teknolojik uygulamalar hakkında örnekler verdi. Prof.Dr. Kenan Taş (Çankaya Üniversitesi), teknolojinin gelişiminde matematiğin önemini anlattı. Davetli panelinde, nükleer, plazma ve hızlandırıcı teknolojileri irdelendi. Başkan Prof.Dr. Saleh Sultansoy (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) kalkınmayı hızlandıran teknoloji, parçacık hızlandırıcılarını anlattı.
Doç.Dr. Çetin Ertek (ÇNAEM (E)) Türkiye’mizi elektrik enerjisine doyuracak dört kestirme yolu tanıttı. Birincisi, ergimiş toryum tuzlu reaktörler, ikincisi Kanada tipi reaktörlerde toryum kullanılması, üçüncüsü çakıl taşı tipli toryum reaktörü, dördüncüsü de hızlandırıcı yardımıyla kullanılan toryum reaktörleri. Ergimiş toryum tuzlu reaktörler Amerika’da II.Cihan Harbi’nden önce kendisini kabul ettirmiş reaktörlerdir. Toryum reaktörleri ile bomba yapılamadığı için uranyuma geçilmiştir. Toryum SAMOFAR topluluğu, uluslararası olarak  2015’te kurulmuştur. 11 partnerin yanında İsviçre ve Meksika’nın ve diğer firma ve devletlerin katılımı ile bir prototip üzerinde çalışmaktadırlar. 2017 Temmuz ayı başında İtalya’da yapılan başarılı toplantıda, Türkiye çeşitli kurumlarından 10 uzmanla toplantıya davet edilmiş ve katılmıştır. Proje üzerinde ciddi çalışılmaktadır. Nükleer ciddi ve çok çalışmak ve bilgi isteyen bir daldır. 1000 M Watt’lık bir toryum reaktöründe 24 saat/365 günde 0.44 ton toryum ve 0.44 ton uranyum tüketimi olur. Diğer tip reaktörlerde 200 ton uranyum yakılır. Eskişehir’de yılda 5000 ton nadir toprak elementleri üretilse 150 ton toryum dioksit elde edilir. Türkiyem ne olursun bunları yap. İlk 10’a hemen girersin. 75 milyar dolar her yıl cebinde kalır, dışarı gitmez. Bütün gençlere iş bulursun.
Daha sonra Piri Reis toplantısında Dr.Mehmet Hulusi Turgut (TAEK-ÇNAEM (E)) yeni nesil ileri reaktör tasarımlarını anlattı. Prof.Dr.Alemdar Hasanoğlu, temel bilimler ve ileri teknolojilerin entegrasyonunu anlattı. Prof.Dr. Beycan İbrahimoğlu (Anadolu Plazma Teknoloji Enerji Merkezi) geleceğin enerji kaynağı plazmayı bize tanıttı.
Prof.Dr. Oktay Alnıak ve Prof.Dr. Fevzi Bedir, Prof.Dr. Necdet Aslan, Doç.Dr. Yüksel Palacı katı cisimler mekaniğini anlattılar. Prof.Dr. Metin Gürü, Duygu Aydın, Pelin Sedir ve Fatih Akkurt Titanyum Floraborat ve alev geciktirici olarak kullanılmasını anlattılar. Ö.Alparslan Kaya, K. Çakır ve Doç.Dr. Yahya Bozkurt St-37 çeliğinin yüzey mekanik özelliklerinin farklı termal püskürtme kaplama yöntemleri ve farklı alaşımlarla kaplanıp değişimin incelenmesini irdelediler. NUTEK Danışmanlık A.Ş.’den Yıldıray Özbir, piezo-elektrik kristallerle direkt elektrik üretimini anlattı. Doç.Dr. Yüksel Palacı teknik seramiklerin işlenmesini anlattı. Ahmet Saim Paker plastik enjeksiyon kaplama tekniğini irdeledi. Dr. Tamer Saraçyakupoğlu, yakıt tankı üretim ve test yöntemlerini anlattı. Ayşegül Sezegen ve Dr. Yıldız Aksoy bina kabuklarında yeni yöntemleri tanıttı.
Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri kısmında Oktay Alnıak ve İpek Yazıcıoğlu, “Electric Conductivity and Resistivity of Aliminium Alloys for the Application of  Electric Counters” üzerinde durdular. Dr. Cenk Atlığ, süper bilgisayarlarla yüksek performanslı verimli hesaplamayı anlattı. Ünal Anzakoğulları Akıllı Şehirler ve AB Akıllı Şehir örnekleri üzerinde durdu. B.Bıkmaz, E. Çerkezoğlu, M. Akel, kanatlı kümes hayvanları için doğaya özdeş LED aydınlanma armatürünü anlattılar.
M. Çavdar, Prof. H. Bodur AC-DC dönüştürücü devrenin karakteristiğini anlattılar. Turgay Çoruhlu, tarım sektöründe soğuk plazma teknolojilerinin kullanımını bize tanıttı. Prof.Dr. Arsev Eraslan Apollo yazılımları ve Türkiye’de milli uçak yazılımları hakkında deneyimleri anlattı. T. Kayaarası, “Enerji Kaynaklarının Kullanımında İleri Teknoloji” yi irdeledi. S.E. Kızışar, “Geleceğin Enerji Kaynağı: Plazma” yı anlattı. D. Özcan ve Prof.Dr. Ayşe Nilgün Akın “Katalitik Teknolojiler ve Sürdürebilirlik”  hakkında bilgi verdiler. R.T. Sirmen renk kodlarının kullanımındaki sorunları anlattı. S. Turgut, Dr. Erkan Karacabey ve Prof.Dr. Erdoğan Küçüköner, “Gıda İşlemlerinin Değerlendirilmesinde Kemometrik Yöntemler” üzerinde durdular. Y. Turgut, S. Turgut, Dr. Erkan Karacabey ve Prof.Dr. E. Küçüköner, “Ohmik Isıtma İşlemi ve Gıda Endüstrisinde Kullanım Alanları” nı anlattılar. Oktay Alnıak “Üniversite-Sanayi İşbirliği” hakkında görüşlerini sundu. İlker Dağlıoğlu, büyük şehirler için stratejik su depolama sistemleri ve deniz platformlarını anlattı. Dr. Ergün Demirel sosyal bilimlerde ileri teknolojilerin kullanılmasını irdeledi. Dr. T. Erkmen “Technological Invention on Maritime Transport Activity” hakkında bilgi verdi. Uzakyol Kaptanı C. Güllapoğlu, simulatör uygulamalarında yeni bir yaklaşım: PRU simulatörlerini anlattı. Yusuf  Fuat Gülver, “Teknolojiye Yön Veren Türk Mühendislerinden Beşi: F. Erdoğan, A.C. Eringen, S. Kakaç, T.N. Veziroğlu ve L.A. Zade” yi anlattı. Prof.Dr. Seigo Hashimoto, “Major Advancements on Marine Diesel Engine” hakkında konuştu. Doç.Dr. Onur Lenk, Çevre ve İnsana yönelik coğrafya üzerinde durdu. Doç. Y. Palacı, M. Olgun “Denizcilikte Yapısal İntikal ve Eklemler” i anlattı. Prof.Dr. Tamaz Vashakmadze ve Yusuf Fuat Gülver, “Uluslararası Bilim-Teknoloji-Eğitim İşbirliği İmkanları” nı anlattılar.
Kapanış panelinde on değişik üniversiteden on profesör görüşlerini anlattılar.
16.12.2017

Doç.Dr.Çetin ERTEK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder